De stad is nooit af!

Wanneer is de stad af?

De stad is af wanneer er niet meer wordt gebouwd en alles is aangelegd. Wanneer alle plekken binnen de grenzen van de stad zijn ingevuld. Zomaar lege en nutteloze braakgrondjes bestaan dan niet meer. De stad is klaar en is uitstekend bereikbaar geworden. Veilig, comfortabel en betrouwbaar zijn de vervoerssystemen. Misschien hier en daar een kleine storing, maar die lossen snel op of worden voortvarend verholpen. De stad verlaten gaat eenvoudig. Het omringende, groene buitengebied is toegankelijk voor allerhande recreatieve activiteiten en evenementen. En wat blijkt het fraaie landschap is de stad ingetrokken. Voor noodzakelijke ademruimte en natuurlijke groeiplaatsen in het stedelijk weefsel.

De mensen wonen naar tevredenheid in de stad die af is. Maar huizen moeten wel periodiek onderhouden en aangepast worden en verbouwingen vinden moeiteloos plaats. Slechts weinig gebouwen staan leeg en zeker niet lang. Nieuwe bestemmingen zijn zo gevonden. Veel is te beleven in de stad, vooral in het centrum, maar ook op verrassend andere plaatsen, bijvoorbeeld in de rand, langs water of in de wijken. Reuring wisselt af met verstilling. Voorzieningen genoeg, misschien niet alle gewenste voorzieningen, maar die zijn dan te vinden in andere nabij gelegen, gereedgekomen steden of stedelijke kernen. Inkomende en uitgaande mensen houden elkaar goed in balans. Onevenwichtigheid wordt creatief opgevangen. Cultuur en ondernemerschap floreren en kunst en sociale cohesie bloeien.

De stad die af is kent haar geschiedenis en ziet de toekomst hoopvol tegemoet. De stad die af is ligt er mooi bij. Goed stedenbouwkundig en architectonisch vormgegeven. Met werkelijk hier en daar enkele gebouwde hoogtepunten. Als iconen aantrekkelijk. Veel is gerestaureerd en gerenoveerd. Opgeruimd en aangeharkt. De milieucondities van de stad zijn optimaal. De energiehuishouding in balans. Het water beheersbaar. Veranderingen in klimaat moeiteloos opgevangen. Beheersorganisaties werken innovatief en efficiënt. Onregelmatigheden worden met vereende krachten opgeruimd en schoongemaakt. Criminaliteit krijgt geen kans. Wat blijkt, in een stad die af is gaan mensen in harmonie met elkaar om. Staan in goede verstandhouding met plant en dier. Ontsporingen, in alle soorten en maten, zijn hanteerbaar gemaakt. Burgers en besturen beleven hun democratische rechten en plichten en zetten zich in voor de stad. Betrokkenheid is vruchtbaar.

De stad die af is …….. is een utopie.

Maar is het niet mooi als we in Gelderland ten minste eenmaal zouden kunnen zeggen: kijk daar ligt een stad en deze stad (of een stedelijke kern) is helemaal af. Welke stad (of stedelijke kern) in Gelderland benadert deze kwalificatie het dichtst? Die moet er toch zijn!

Ga ook naar Sleutelprojecten en praat verder over de steden van Gelderland en hun toekomst.

2  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 

Een momentje...
Huub 05-03-19 om 21:55

De stad is nooit af (gelukkig), maar elk moment klaar (voor gebruik). Dat is de echte uitdaging.

Elbert van der Linden 13-03-19 om 16:57

Dank je wel Huub. Een mooie doorzetting van de slogan. Inderdaad, de stad is elk moment gereed voor gebruik. Waar zie jij de echte uitdagingen voor de stad? Voor welk nieuw of vernieuwd gebruik van het stedelijk gebied en haar gebouwen en open plekken zou je willen gaan?