Pilot ‘Ruimte en Gezondheid’ Apeldoorn

624 keer bekeken 0 reacties

Deel hier jouw eigen inspiratiebronnen voor kwaliteit en laat ons weten hoe onderstaande bouwstenen je hebben geholpen.

Gezondheid, klimaat en ruimtelijke kwaliteit zijn op basis van het natuurlijk systeem geïntegreerd in bouwstenen voor de toekomst van de wijk de Maten in Apeldoorn.

De provincie Gelderland verkent mogelijkheden om bodem en ondergrond een meer volwaardige plek te geven binnen de ruimtelijke inrichting. Deze ambitie staat verwoord in het Meerjarenprogramma bodem en ondergrond (MJPBO). De ‘pilot Apeldoorn’ draagt aan deze verkenning bij door te onderzoeken of de methode ‘Natuurlijke Alliantie ‘hiervoor een geschikt instrument is. Ook wil men verkennen in hoeverre het systeem van bodem en ondergrond kan bijdragen aan de ontwikkeling van de ‘gezonde steden en wijken’. Tenslotte is de studie gericht op het identificeren van bouwstenen voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van Gelderland.

Deze bouwstenen gaan deel uitmaken van de Gebiedenatlas van de provincie, die gericht is op de bevordering van gebiedsspecifieke ruimtelijke kwaliteiten. De verschillende invalshoeken zijn geïntegreerd in het stappenplan van de Natuurlijke Alliantie. Er zijn 2 perspectieven ontwikkeld voor de wijk de Maten van de gemeente Apeldoorn. Hierin zijn de resultaten van workshops richtinggevend geweest. Het ene perspectief richtte zicht op de korte termijn, als mogelijke bijdrage aan de herstructurering van de openbare ruimte. Het tweede perspectief richtte zich op de lange termijn, waarin een klimaatrobuuste en gezonde wijk ontwikkeld kan worden met een hoge ruimtelijke kwaliteit. Bodem en ondergrond bleken voor beide perspectieven een noodzakelijke fundament op te leveren.

De pilot heeft 10 ontwerpbouwstenen opgeleverd, waarmee ruimtelijke kwaliteit gerealiseerd kan worden. De bouwstenen benutten de inspirerende mogelijkheden van gezondheid en klimaatadaptatie.

Deze studie heeft geleerd dat de effectiviteit van bodem en ondergrond in de ruimtelijke ordening het beste benut kunnen worden door een vroegtijdige verbinding met water en natuur/groen. Dit gaat niet vanzelf, maar vraagt een forse inspanning op gebied van informatie, beleid en samenwerking. De pilot eindigt met suggesties voor vervolgstappen.

Afbeeldingen

Registreren

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...