Apeldoorn - Metaalbuurt

515 keer bekeken 0 reacties

Het thema van deze editie van de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit is: “Bouwen aan identiteit”. Bouwen is niet persé stenen stapelen. Bouwen gaat wat ook over inrichten, aanleggen, hergebruiken, amoveren, beheren; handelingen die de verschijningsvormen van onze leefomgeving sterk bepalen. Bouwen aan identiteit betekent voor mij dat zorgvuldig gekeken wordt naar de context van een ruimtelijke plan. Die context richt zich bijvoorbeeld op verankering in het leesbare landschap, verwijzing naar een toegankelijk cultuurhistorie, verbinding met een herkenbare mentaliteit. Om maar eens een paar identiteitsaspecten te noemen.

De Metaalbuurt, een tijdloos tuindorp in Apeldoorn Zuid. De inzending is een renovatie van het oudste (westelijke) gedeelte en de herbouw van het jongere oostelijke deel.

De Metaalbuurt, een tijdloos tuindorp in Apeldoorn Zuid. Dateert uit 1917 en is een goed voorbeeld van de eerste sociale woningbouw in Nederland. Na jarenlang met sloop bedreigd te zijn heeft het ‘houtjesdorp’ nu een monumentale status gekregen en is het als beschermd stadsgezicht aangewezen. Het slopen van het dorp is gewijzigd in renovatie van het oudste (westelijke) gedeelte en de herbouw van het jongere oostelijke deel. De oorspronkelijke arbeiderswoningen zijn aangepast aan gewenste woonvolumes van vandaag door de woningen een passende uitbouw te geven. Veel aandacht gaat uit naar de openbare ruimte. Er is teruggegrepen naar de oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet. Toegevoegde stijlen uit de jaren 60/70 (gemeenteplantsoen) zijn weggehaald. Met het letterlijk leeghalen van straten komt de oospronkelijke sfeer van het tuindorp weer naar voren. Aantal plekken zijn verbijzonderd. Nieuwbouw blijft in de beeldtaal van het tuindorp. Metaalbuurt maakt onderdeel uit van wijkaanpak in Zuid.

Wonen in Gelderland. Revitaliseren van bestaand bebouwd gebied. Behoud van Apeldoorns cultuurgoed. Werken aan identiteit en herkenbaarheid. Er hadden ook andere keuzes gemaakt kunnen worden. De integere renovatie en zorgvuldig ontwerp zorgen ervoor dat de wijk geen nostalgische rariteit wordt. De oorspronkelijke kwaliteiten zijn op een nieuwe manier ingezet om in het huidige gebruik te kunnen voorzien.

 
 

 

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...