Culemborg - Werken aan 't spoel/Molenkade

472 keer bekeken 0 reacties

Het thema van deze editie van de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit is: “Bouwen aan identiteit”. Bouwen is niet persé stenen stapelen. Bouwen gaat wat ook over inrichten, aanleggen, hergebruiken, amoveren, beheren; handelingen die de verschijningsvormen van onze leefomgeving sterk bepalen. Bouwen aan identiteit betekent voor mij dat zorgvuldig gekeken wordt naar de context van een ruimtelijke plan. Die context richt zich bijvoorbeeld op verankering in het leesbare landschap, verwijzing naar een toegankelijk cultuurhistorie, verbinding met een herkenbare mentaliteit. Om maar eens een paar identiteitsaspecten te noemen.

De gemeente Culemborg ontwikkelt samen met haar gebiedspartners het open gebied van Culemborg West tot een waardevol gebied, waarbij uitbreiding van de stad (ontwikkeling woonwijk Parijsch) gepaard gaat met het herkenbaar maken van het bijzondere karakter van het buitengebied.

Twee plekken die onderdeel uitmaken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, nationaal landschap. De gemeente Culemborg ontwikkelt samen met haar gebiedspartners het open gebied van Culemborg West tot een waardevol gebied, waarbij uitbreiding van de stad (ontwikkeling woonwijk Parijsch) gepaard gaat met het herkenbaar maken van het bijzondere karakter van het buitengebied. De waarden worden zowel zichtbaar gemaakt als ook beleefbaar. Het gebied kent daarmee een bijzondere gebruikswaarde. Het Ontwikkelingsprogramma Nieuwe Hollandse Waterlinie Culemborg (2003) omvatte behalve de westrand van Parijsch ook drie projecten waarin de beleidsthema’s landschap,natuur,  cultuurhistorie, cultuur, kunst, water en recreatie zijn gecombineerd: Werk aan ’t Spoel (restauratie en ontwikkeling fortificatie met toevoeging amphitheater en een nieuw forthuis met horecafunctie, zichtbaar maken van de fortwal, organiseren culturele activiteiten - grassculptuur met strategisch gesitueerde panorama’s - ), Molenkade (inrichting en hergebruik voormalige inundatievelden, natuurontwikkeling en waterberging) en Liniepad (nieuwe routes langs bestaande landschapsstructuren, liniepont). In het proces: werken met gebiedspartners, inzet lokale kennis, inloopavonden, prijsvraag, kwaliteitsteam NHW, begeleidende monumentencommissie.

Het project draagt bij aan identiteit. De waarden van het gebied worden zowel zichtbaar als beleefbaar gemaakt en versterken het imago van Culemborg als stad met ambities op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast heeft het nationaal project Nieuwe Hollandse Waterlinie met haar motto ‘behoud door ontwikkeling’  zelf als katalysator voor investeringen in landschap, cultuurhistorie, recreatie, water en natuur gezorgd.

 
 

 

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...