Oude IJsselstreek - DRU fabriek in Ulft

529 keer bekeken 0 reacties

Het thema van deze editie van de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit is: “Bouwen aan identiteit”. Bouwen is niet persé stenen stapelen. Bouwen gaat wat ook over inrichten, aanleggen, hergebruiken, amoveren, beheren; handelingen die de verschijningsvormen van onze leefomgeving sterk bepalen. Bouwen aan identiteit betekent voor mij dat zorgvuldig gekeken wordt naar de context van een ruimtelijke plan. Die context richt zich bijvoorbeeld op verankering in het leesbare landschap, verwijzing naar een toegankelijk cultuurhistorie, verbinding met een herkenbare mentaliteit. Om maar eens een paar identiteitsaspecten te noemen.

Hoe oude fabriekscomplexen worden behouden en nieuwe functies krijgen. Aangevuld met nieuwbouw ten behoeve van een divers woonprogramma (aan de randen van het gebied).

De DRU-fabriek in Ulft, onder de hand een begrip in Gelderland en Achterhoek. Bakermat van de Nederlandse ijzerindustrie. Hoe oude fabriekscomplexen worden behouden en nieuwe functies krijgen. Aangevuld met nieuwbouw ten behoeve van een divers woonprogramma (aan de randen van het gebied). Al met al een rijk ensemble aan de oevers van de Oude IJssel. De Westergasfabriek (Amsterdam) maar dan kleiner. Het project is gestart in 2005 maar is nog niet gereed. Het portierscomplex van de voormalige DRU-fabriek is gerestaureerd en verbouwd tot een theaterzaal en diverse andere culturele voorzieningen. Het Beltmancomplex is grotendeels gerestaureerd en huisvest kantoor en woningen. Restauratie van ketelhuis is begonnen (wordt hotel), restauratie geldt ook voor het Loongebouw. Er staat ook nog een fabriekshal leeg en nog heel erg een fabriekshal te zijn. Aanleg openbare ruimte en bruggen over de Oude IJssel voor langzaam verkeer. Door de ontwikkelingen in de woningmarkt wordt nu een pas op de plaats gemaakt om een heroriëntatie op het gebied te maken. Schrappen deel van woningbouw. Het open karakter terug en enkele gebouwen blijven vollediger intact dan in het oorspronkelijke plan. Tevens visie op de overzijde van de rivier (in 2009 en 2010 Huntenpop).

Behoud en herbestemmen van industrieel erfgoed draagt bij tot versterking en beleving van identiteit. Past ook bij het idee om bestaande gebouwen wanneer ze hun oorspronkelijke functies verliezen opnieuw te gebruiken. Duurzame stedenbouw. Het is de laatste jaren dat we veel waarde hechten aan industrieel erfgoed. Komt ook doordat al veel verdwenen is, in vergelijking tot landen als België, Duitsland en Engeland. Beeldtaal van industrieel erfgoed is krachtig genoeg om er veel aan te beleven. Zelf leegstaande hallen spreken tot de verbeelding. Het zijn ook ruimtes die om tijdelijke functies kunnen vragen of bijzondere evenementen kunnen herbergen. Deze activiteiten kunnen bijdragen aan identiteit van dorp, stad of streek.

 

 

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...