Winterswijk - BOS project

370 keer bekeken 0 reacties

Het thema van deze editie van de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit is: “Bouwen aan identiteit”. Bouwen is niet persé stenen stapelen. Bouwen gaat wat ook over inrichten, aanleggen, hergebruiken, amoveren, beheren; handelingen die de verschijningsvormen van onze leefomgeving sterk bepalen. Bouwen aan identiteit betekent voor mij dat zorgvuldig gekeken wordt naar de context van een ruimtelijke plan. Die context richt zich bijvoorbeeld op verankering in het leesbare landschap, verwijzing naar een toegankelijk cultuurhistorie, verbinding met een herkenbare mentaliteit. Om maar eens een paar identiteitsaspecten te noemen.

Het BOS-project combineert diverse deelprojecten in een gebiedsgerichte aanpak. Het gaat om het landelijk gebied ten zuidoosten van Winterswijk, grenzend aan de bebouwing van het dorp (randzone) en dient als uitloopgebied.

Het BOS-project combineert diverse deelprojecten in een gebiedsgerichte aanpak. Het gaat om het landelijk gebied ten zuidoosten van Winterswijk, grenzend aan de bebouwing van het dorp (randzone) en dient als uitloopgebied. Het is een waardevol cultuurlandschap en maakt deel uit van het nationaal landschap Winterswijk. Veel afwisseling. De beek Boven Slinge is de blauwe ader van het gebied. Een tochtje langs de beek geeft een beeld van de interactie tussen mens en natuur door de eeuwen heen. Doelen: behouden en ontwikkelen cultuurhistorische waarden (behoud Bleekweide, nieuwe functie Oliemölle - wordt nog naar gezocht -, herstel strandbad - uit 1933 -); behoud en versterken natuur- en landschapswaarden (o.a. Havenzathe Plekenpol en Het Buskersbos); ontwikkelen economische dragers (DAV-terrein, nog in ontwikkeling); herstel en in standhouden watersysteem (langs de Boven Slinge). Maar ook sturing geven aan bezoekers  Het project loopt al een paar jaar en heeft nog wat voor de boeg.

Wat hier gaande is: hoe een bestaande landschappelijke setting, met een hoge waardering, want onderdeel van nationaal landschap, met een geschiedenis en een verhaal, duurzaam opgenomen wordt in de leefwereld van bewoners, streekgenoten, passanten en bezoekers. Werken aan en vanuit een te koesteren identiteit en zo een sterke betrokkenheid creëren. Mogelijkheden bieden om je te kunnen identificeren met een gebied.

 

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...