Nijmegen - Limos terrein.

439 keer bekeken 0 reacties

Functieverandering in stad en land

Voor deze tweede editie van de Gelderse Prijs is het thema: functieverandering in stad en land. Gebouwen komen vrij door functies die zich verplaatsen of verdwijnen. Wat gebeurt er dan mee? Wacht de sloop of krijgen ze een nieuwe bestemming? Ik vind het logisch om met het oog op duurzaamheid vrijkomende gebouwen een nieuw leven te gunnen. Bij de transformatie, en die hoeft niet alleen het gebouw te betreffen maar kan ook de hele omgeving omvatten, moeten we de gelegenheid te baat nemen om de ruimtelijke kwaliteit een extra impuls te geven.

De twee historische kazernecomplexen worden gehandhaafd en krijgen nieuwe functies.

In de in 1999 opgestelde ontwikkelingsvisie wordt sterk ingespeeld op de aanwezige kwaliteiten van de locatie. De twee historische kazernecomplexen worden gehandhaafd en krijgen nieuwe functies, het unieke karakter van het terrein binnen het stedelijk weefsel van Nijmegen Oost geldt als vertrekpunt voor de verdere invulling. Bestaande groenkwaliteiten worden ingezet om een groot parklandschap te realiseren, dat aanluit bij de groene lob van de Nijmeegse stuwwal. Tussen de kazernecomplexen wordt een nieuw ensemble voorgesteld voor wonen. Dit nieuwe compex voegt zich naar de aanwezige groenelementen en belangrijke zichtlijnen en gewenste routes. Centraal op het Limosterrein wordt een grote groene ruimte ingericht als park. Bij de invulling van de locatie is onder de noemer “mengkraan-model” gezocht naar een sterke menging van functies. Naast woningbouw is er op het terrein ruimte voor cultuur, een azc, een basisschool, buitenschoolse opvang, een politiepost, een schoonheidssalon, begeleid wonen voor verstandelijk gehandicapte jongeren, een centrum voor verslavingszorg en horeca.

 

 

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...