04. Diefdijklinie met Liniewacht

341 keer bekeken 3 reacties

Gebieden met Passie

Voor de zesde editie hebben wij ervoor gekozen de prijs open te stellen voor ‘voorbeeldige gebieden’. Dat konden centrumgebieden zijn, stadsdelen of wijken, (delen van) dorpen, of bijzondere buitengebieden en landschappen. De focus op het hele gebied is een stijlbreuk met de vorige vijf edities, toen de prijs werd uitgeschreven voor beeldbepalende projecten in een gemeente. Een ander verschil is dat naast gemeenten ook waterschappen en maatschappelijke organisaties op het terrein van natuur, landschap en landbouw en architectuur uitgenodigd werden een gebied met passie in te sturen. Wil je meer weten over de zesde editie van de prijs? Bekijk dan de onderstaande genomineerden of klik hier voor een terugblik op de manifestatie of hier voor het lezen van de blogs.

Deze linie die loopt van van de Lek bij Everdingen dwars door de polder naar de Merwede bij Gorinchem, vormt een uniek en bijzonder landschap als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Het is een gebied vol met landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische kwaliteiten. Een combinatie van dijken, uiterwaarden, forten, groepsschuilplaatsen en batterijopstelplaatsen. Vanuit het project Diefdijkverbetering is door Waterschap Rivierenland, in samenwerking met vele organisaties en omwonenden, de Diefdijk waterveilig gemaakt. Tegelijk zijn een groot aantal militaire objecten uit de periode van de Nieuwe Hollandse Waterlinie hersteld, gereconstrueerd en recreatief ontsloten. Daarmee wordt dit belangrijk stuk historie zichtbaar  en heeft de Nieuwe Hollandse Waterlinie een nieuwe betekenis voor de mensen in het gebied gekregen.

De vrijwilligers van de Liniewacht zorgen, met draagvlak vanuit de bewoners en lokale en regionale organisaties, voor beheerswerkzaamheden en monitoring. Zo maken Waterschap Rivierenland en de Liniewacht het samen mogelijk om de cultuurhistorie met bijbehorende natuurwaarden opnieuw te beleven. Vele bunkers vormen nu het onderkomen voor vleermuizen.

Afbeeldingen

04. Diefdijklinie met Liniewacht

Reageren

Twitter

Op de kaart

3  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
André Bos 02-02-16 om 9:51

Stel je voor, je bent in winterslaap en ondertussen stemt iedereen op de Liniewacht zodat jouw slaapplek nog comfortabeler wordt ingericht. Spannend, ik zou geen oog meer dicht doen ??

Afke Zoethout 02-02-16 om 12:15

Een mooi initiatief om heel bijzondere dieren te helpen in Gelderland te helpen aan een veilige woon-, jaag- en voortplantingslocatie.

Jolanda van dooijeweert 04-02-16 om 17:05

Wat een prachtig en uniek gebied in Nederland. Laten we er zuinig op zijn. En de vleermuizen? Die zijn van harte welkom. Mooi dat heden en verleden elkaar op deze manier ontmoeten.