03. Ooijpolder

386 keer bekeken 3 reacties

Gebieden met Passie

Voor de zesde editie hebben wij ervoor gekozen de prijs open te stellen voor ‘voorbeeldige gebieden’. Dat konden centrumgebieden zijn, stadsdelen of wijken, (delen van) dorpen, of bijzondere buitengebieden en landschappen. De focus op het hele gebied is een stijlbreuk met de vorige vijf edities, toen de prijs werd uitgeschreven voor beeldbepalende projecten in een gemeente. Een ander verschil is dat naast gemeenten ook waterschappen en maatschappelijke organisaties op het terrein van natuur, landschap en landbouw en architectuur uitgenodigd werden een gebied met passie in te sturen. Wil je meer weten over de zesde editie van de prijs? Bekijk dan de onderstaande genomineerden of klik hier voor een terugblik op de manifestatie of hier voor het lezen van de blogs.

De Ooijpolder ligt in een ruime bocht van de Waal en zijn uiterwaarden, onderaan de stuwwal van het Rijk van Nijmegen. Het is een agrarisch cultuurlandschap dicht bij de stad Nijmegen.

Voor het poldergebied geldt een opmerkelijke natuur- en landschapsontwikkeling die met de inbreng van agrariërs en lokale deskundigen tot stand komt.  Er ligt nu een fraai netwerk van boerenlandroutes over bloemrijke grasstroken, gecombineerd met hagen, knotbomen, poelen en natuuroevers. Er is dus weer ruimte voor natuur in het agrarisch cultuurlandschap. Landschap- en natuurbeheer is onderdeel geworden van de agrarische bedrijfsvoering. De beheercontracten van dertig jaar garanderen een duurzame inkomstenbron voor boerenbedrijven en particuliere grondeigenaren in Ooijpolder. Bedrijfslandschapsplannen helpen daarbij. Bijzonder was de georganiseerde landschapsveiling

Sinds 2009 zijn de recreatieve voorzieningen in de Ooijpolder enorm verbeterd. De meest in het oog springende voorzieningen zijn de wandelbrug de Ooypoort in de stadswaard bij Nijmegen, de wandelbrug De Springplank in Ubbergen en het trekpontje over ’t Meertje nabij Persingen. De boerenlandpaden sluiten prachtig aan op deze voorzieningen.

Afbeeldingen

03. Ooijpolder

Reageren

Twitter

Op de kaart

3  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Riet Dumont 02-02-16 om 10:53

Al sinds eind jaren 80 werken burgers, boeren en andere ondernemers samen met de overheden met passie aan het versterken van de kwaliteit van de leefomgeving in Ooijpolder-Groesbeek. Wilde natuur langs de rivieren. Wouter Helmer, lid van de landinrichtingscommissie Ooijpolder, zag kansen om samen met Delgromij in de Millingerwaard riviernatuur te ontwikkelen en binnendijks de boeren meer perspectief te bieden. Wouter Helmer met zijn mensen van Stroming en later Ark, hebben sindsdien in Nederland en Europa veel moois gebracht (rewilding/nieuwe wildernis).
Binnendijks is tegelijkertijd gewerkt aan prachtige en gevarieerde cultuurlandschappen in de polder en op de stuwwal bij Nijmegen. Nijmegen betaalde mee aan de 'groene schouwburg' van haar burgers. Na 10 jaar is er nu het tweede Landschapsontwikkelingsplan. Via Natura is de grote kracht achter de uitvoering. Nog steeds werken zij samen met alle partners in het gebied aan natuur, landschap, water, extensieve landbouw, cultuur(historie), toegankelijkheid etc. Er zijn al vele parels in het landschap gerealiseerd, waaronder een netwerk van boerenlandpaden. Samen met mensen uit het gebied geleidelijk kansen grijpen om er iets moois van te maken, gebeurt hier al decennia. Het gebied is er mooier en welvarender door geworden.
Sleutel tot het succes? Mensen als Tiny Wigman, Arno van der Kruis en Zeger Stappershoef, die vanuit Via Natura en de Ploegdriever zich dienstbaar opstellen. Ze werken vanuit een in het gebied gedeelde visie en een gezamenlijk uitgezet pad. Geen grote woorden, maar hard werken. Weten wat er in het gebied speelt. Niet praten voor en over mensen, maar samen met mensen uit alle geldingen aan de slag gaan. Met kennis van zaken en passie! Burgerparticipatie vindt hier al decennia plaats.

Jan-Hein Pos 13-02-16 om 10:52

Goed dat de provincie de identiteit van Gelderland via deze prijs als (ver)bindend middel promoot en onder de aandacht brengt. Goede Geo-markering! Waarbij de Ooij-polder "natuurlijk" als eerste genoemd moet worden ! De Ooijpolder is een historisch kantelpunt in het denken over nieuwe natuur, in combinatie met de winning van grondstoffen, agrarisch beheer en eco-toerisme.

Gerben van Roon 04-03-16 om 11:12

Ik heb in mijn hardloopcarrière heel wat kilometers gemaakt in de Ooijpolder. Daarbij zijn bij mooi weer het terras van Hotel Oortjeshekken en het strandje van de Bisonbaai aanraders.