02. Weteringse Broek

388 keer bekeken 3 reacties

Gebieden met Passie

Voor de zesde editie hebben wij ervoor gekozen de prijs open te stellen voor ‘voorbeeldige gebieden’. Dat konden centrumgebieden zijn, stadsdelen of wijken, (delen van) dorpen, of bijzondere buitengebieden en landschappen. De focus op het hele gebied is een stijlbreuk met de vorige vijf edities, toen de prijs werd uitgeschreven voor beeldbepalende projecten in een gemeente. Een ander verschil is dat naast gemeenten ook waterschappen en maatschappelijke organisaties op het terrein van natuur, landschap en landbouw en architectuur uitgenodigd werden een gebied met passie in te sturen. Wil je meer weten over de zesde editie van de prijs? Bekijk dan de onderstaande genomineerden of klik hier voor een terugblik op de manifestatie of hier voor het lezen van de blogs.

Weteringse Broek ligt ten noordoosten van Apeldoorn en maakt deel uit van de IJsselvallei. Dit gebied vormt een recreatief uitloopgebied voor de gemeente Apeldoorn en omliggende dorpen (de Vecht en Teuge in gemeente Voorst).

Verschillende partijen werken samen aan het inrichten van een duurzaam landschap waar diverse functies worden gecombineerd: landbouw, natuur en natuurontwikkeling, landschapsbouw, recreatieve routes, waterberging en verbetering waterkwaliteit, energie (biomassa). Verspreid door het gebied zijn er interessante en toegankelijke plekken ontstaan. Opvallend zijn de vele hectare natuurbouw, vrijwillige kavelruil van bedrijven, diverse functieveranderingen of sloop van vrijgekomen agrarische bebouwing, uitbreiding padennetwerk en aanleg van energiebosjes. Een belangrijke opgave ligt in de concrete verbinding tussen stad en land. Waarbij de barrièrewerking van de A50 wordt overwonnen door langzaamverkeer-verbindingen. Het project Drostendal zorgt voor een ecologische verbinding met het ten westen van de A50 gelegen Park Zuidbroek. Overheden nodigen burgers en ondernemers uit om met initiatieven te komen.

Afbeeldingen

02. Weteringse Broek

Reageren

Twitter

Op de kaart

3  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Gea Willemsen 03-02-16 om 16:53

Het is net nieuw, maar het wordt ieder jaar mooier.

h kuijpers 11-02-16 om 18:02

Hoe een in zichzelf gekeerd buitengebied geleidelijk aan transformeerde tot een zelfbewust en gastvrij uitloopgebied voor stedelijke bewoners en recreanten. Stad, dorp en buitengebied maken op een natuurlijke manier gebruik van elkaars diensten.

Willem van Oorschot 03-03-16 om 9:47

Het is heel bijzonder wat hier met een grote groep mensen, bedrijven en verschillende overheden tot stand is gebracht. Veel natuur is nog jong, dus het effect van wat er gebeurd is laat zich nog niet ten volle zien, maar dit gebied zal in de loop der tijd alsmaar nóg mooier worden. Een soort landschapspark, waar natuur, landbouw, bewoners en bezoekers aan hun trekken komen. Een echt duurzame omgeving ook, die alleen maar aan waarde zal winnen en die je kunt koesteren.