De Lingemeren

Marloes Sprong-Ariëns May 18, 2018
5737 keer bekeken 38 comments

Sint Jansbeek Arnhem wint de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit

De Sint Jansbeek in Arnhem is de winnaar van de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2018. De Walk of Wisdom in Nijmegen en omgeving mocht de publieksprijs in ontvangst nemen. Voorzitter van de jury Jan Terlouw en gedeputeerde Josan Meijers reikten op donderdag 22 november de prijzen uit in het Koelhuis in Zutphen.

De Gelderse Prijs voor ruimtelijke kwaliteit wordt eens in de twee jaar uitgereikt. Dit jaar was het thema ‘landschap nieuwe stijl’. Zowel de vakjuryprijs als de publieksprijs is een cheque van 10.000 euro waarmee de winnaars een financiële steun in de rug krijgen hun project uit te voeren en zo het betreffende landschap (nog) mooier te maken. Gedeputeerde Meijers licht toe: ‘‘Overal om ons heen is landschap. Gelderland is gelukkig rijk bedeeld in meerdere soorten prachtig landschap. Ons landschap wordt doorlopend aangepast aan nieuwe behoeftes. Verandering is niet erg, als we maar zorgen dat we zo veel mogelijk schoonheid en kwaliteit erin houden of zelfs brengen. Daar gaat deze prijs over”.

Sint Jansbeek

Het stedelijke beeklandschap de Sint Jansbeek is volgens de jury een gebiedstransformatie met lef, die navolging verdient en waarvan het resultaat met recht een landschap nieuwe stijl genoemd kan worden. Herwaardering van het bekenlandschap speelt een grote rol bij de Sint Jansbeek. De beek heeft zijn historische karakter in meer of mindere mate teruggekregen. De manier waarop de Sint Jansbeek het verleden verbindt aan de toekomst is uniek, aldus juryvoorzitter Jan Terlouw.

Bewoners hebben het initiatief genomen en samen met de gemeente is vervolgens het idee uitgevoerd. Het plan van de bewoners was om de Sint Jansbeek, die onzichtbaar onder het centrum van Arnhem doorliep, weer terug te brengen in het landschap van de binnenstad. Dit is uitgewerkt met betrokkenheid van het waterschap, omwonenden en ondernemers. De eerste fase is nu gereed, in het gebied tussen de historische binnenstad en de Rijn. De cheque is een impuls voor de tweede fase. Daardoor zal de Sint Jansbeek al vanaf het Gele Rijdersplein door de historische binnenstad naar het wederopbouwgebied gaan stromen. Met het realiseren van deze fase wordt de gehele historische loop -weliswaar in een nieuw jasje- hersteld.

Walk of Wisdom

Het publiek koos voor een ander mooi project. Maar liefst 336 stemmen van in totaal 1712 stemmen ging naar de Walk of Wisdom, een pelgrimsritueel van een week lopen met telefoon en internet uit. De enorme diversiteit aan landschappen rondom Nijmegen als spiegel voor je eigen binnenwereld. Met als kompas een symbool dat uitdraagt dat je niet afgesneden bent van het landschap, maar er deel van uitmaakt. De essentie van de Walk of Wisdom is een hedendaags, seculier bezinningsritueel om met andere ogen te kijken naar de wereld waarin je leeft, waardoor je de werk- en consumptiemodus aflegt en het landschap echt ervaart. ‘Een wandeltocht om je verbinding met het leven, de natuur en het landschap opnieuw te bevestigen. Een parel!’, zo motiveert een van de stemmers de keuze voor dit project. Daarnaast gaat voor elke pelgrim een euro naar cultuur- en natuurprojecten langs de route en zal het op termijn wellicht ook een fysieke transformatie teweegbrengen.

Lees hier het juryrapport

De Lingemeren was ooit voornamelijk landbouwgrond met een naastgelegen camping. In gezamenlijkheid met omgeving, (natuur)organisaties en betrokken overheden wordt dit gebied ontwikkeld tot een aaneengesloten, waterrijk natuur- en recreatiegebied.

Vanaf 1 september tot 9 november kun jij ook je stem uitbrengen voor de publieksprijs. Dus log in zodat de stemknoppen verschijnen en kies jouw favoriete landschap. Het inloggen is nodig om te voorkomen dat stemmers meerdere keren op een landschap kunnen stemmen. En dat is wel zo eerlijk.

Type landschap

  • Recreatief landschap
  • Parklandschap
  • Landgoed of landgoederenlandschap
  • Natuurlandschap
  • Waterrijk landschap
  • Rivier of rivierenlandschap
  • Woonlandschap
  • Vrijetijdslandschap
  • Ontgrondingenlandschap
  • Energielandschap

 

Gemeente(n)
Gemeente Buren en gemeente Neder-Betuwe

Omschrijving van de ligging van het gebied
De Lingemeren ligt op de grens van de gemeenten Buren en Neder-Betuwe. Aan de zuidzijde van het gebied loopt de rivier de Linge.

Periode van de opvallendste transformatie
2001 – 2018 (en verder)

De belangrijkste actoren
Gemeenten Buren en Neder-Betuwe, K3, het waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland, natuurorganisaties, omgeving, bewonersverenigingen en agrariërs.

Plan- en ontwerpproces
De gemeente Buren heeft begin deze eeuw in een structuurvisie de wens uitgesproken om het gebied ten oosten van de plas ‘De Beldert’ te ontwikkelen om zo een landschappelijke buffer te creëren tegen de oprukkende verstedelijking aan de zuidkant van de Linge. Op basis van deze structuurvisie zijn de kansen voor de ontwikkeling van natuur, landschap en recreatie in het gebied nader onderzocht. Daarbij zijn intensieve overleggen gevoerd met overheden, (natuur)organisaties en de omgeving. Op basis daarvan zijn de definitieve plannen voor de nieuwe inrichting gemaakt.

Beknopte beschrijving van het landschap nieuwe stijl
De Lingemeren wordt een aaneengesloten, waterrijk natuur- en recreatiegebied waar letterlijk en figuurlijk de vruchten van geplukt kunnen worden. Het gebied fungeert als landschappelijke buffer tegen de oprukkende verstedelijking. Samen met overheden, (natuur)organisaties en omgeving wordt de Lingemeren ontwikkeld tot een gebied met grote recreatieve, landschappelijke en natuurlijke waarde. Water vormt de verbindende factor tussen deze elementen waarbij de zand- en kleiwinning in het gebied de motor is van de ontwikkeling. Het gebied is een belevenis voor de omgeving met natuurgebieden, wandel- en fietspaden, watersportgelegenheden een landgoed, wonen aan het water en duurzame energie-initiatieven waar iedereen van kan profiteren. Zo wordt in gezamenlijkheid een nieuwe parel in de Betuwe gecreëerd.

Opmerkelijke gebiedskwaliteiten uitgelicht
Op de Lingemeren zijn energie en ruimte met elkaar verbonden. Met oog voor natuur en omgeving kijken we naar de toekomst. Daarbij wordt gekeken naar hoe het gebiedsontwikkelingsproces zo duurzaam mogelijk gemaakt kan worden. Daarvoor is reeds een zonneweide aangelegd met ruim 4.800 zonnepanelen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de maatschappelijke opgave om samen te verduurzamen. De zonneweide is landschappelijk ingepast; de weide volgt de loop van de rivier de Linge en is omringd met een groene wal. Schapen zorgen ervoor dat het gras onder de panelen kort blijft. Ook wordt de omgeving zo veel als mogelijk betrokken bij duurzame initiatieven op de Lingemeren. Zo komt er een uitkijkpunt bij de zonneweide en oplaadpunten voor elektrische fietsen. Ook is er een landgoed aangelegd: Landgoed Lingedael. Dit landgoed wordt de entree van de Lingemeren en is een cadeau voor de omgeving. Samen met lokale hoveniers en kwekers is dit voormalige landbouwgebied getransformeerd tot een landgoed waar het beleven van de natuur centraal staat en waar straks alle zintuigen aan het werk worden gezet. Het landgoed is parkachtig ingericht. Je kunt er wandelen en fietsen, picknicken en over een tijdje ook fruit plukken. Om elk jaargetijde te kunnen genieten zijn er diverse soorten beplanting aangebracht die in elk seizoen het landgoed een andere, speciale aanblik geven. Ook zijn er kleine natuurgebieden aangelegd, waar de natuur zijn vrije gang kan gaan en je kunt genieten van planten, dieren en de rust. Al deze elementen worden met elkaar verbonden door het water en de wandel- en fietspaden.

Ambities en opgaven voor de toekomst
De komende tijd krijgt het gebied nog meer kwaliteitsimpulsen op het gebied van recreatiemogelijkheden, natuurontwikkeling, duurzaam ruimtegebruik en water. Zo wordt er onder andere gewerkt aan de inpassing van een nieuw plan: drijvende eilanden. Op deze eilanden is ruimte voor recreatie, educatie, natuur, horeca en duurzame energie, waar ook de omgeving in kan participeren. De inpassing is een voorbeeld van hoe slim om te gaan met ruimte, schaarse grondstoffen en inpassing van duurzame energie in het landschap. Ook zijn wij bezig met het uitwerken van plannen om in en rond de Lingemeren, waaronder op het landgoed, kunst aan te brengen. Het doel is om door creatieve en kunstzinnige ingrepen de schoonheid van de natuur verder te versterken.

Betrokkenheid bij het project
Professioneel: K3 is de initiatiefnemer voor de gebiedsontwikkeling Lingemeren

Images

De Lingemeren

Comment

Twitter

On the map

38  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Bart Nanes June 05, 2018

Mooie ontwikkeling! Wandelen en varen in een geweldig mooi gebied

Sietske Klein - de Jong, wethouder gemeente Buren June 05, 2018

K3Delta ontwikkelt in onze gemeente met de Lingemeren een prachtig natuur- en recreatiegebied. Dat gebeurt op een duurzame manier met zelf opgewekte elektriciteit. Het bedrijf is bovendien voortdurend in contact met omwonenden en toont zich een goede buur.

De Lingemeren maken Gelderland mooier. Ze komen dan ook meer dan terecht in aanmerking voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit. Van harte aanbevolen!

Henry - Echteld June 06, 2018

Wonend aan de andere kant van de A15 volg ik de ontwikkelingen op de voet. Ontwikkelingen kosten tijd, zegt men wel eens. Het Lingemeer en omstreken lijken met de maand mooier te worden. Ongelofelijk mooie ontwikkelingen op een fantastische plek in onze mooie Betuwe.

Herma van Dijkhuizen, wethouder recreatie en toeri June 11, 2018

Op de open dag van 9 juni jl. mogen genieten van de mooie ontwikkelingen van Park Lingendael. K3 Delta laat hiermee haar ambities èn maatschappelijke betrokkenheid zien. Park Lingendael, grenzend aan de Linge, is voor iedereen toegankelijk. Het biedt een vorm van recreatie die passend is bij onze omgeving. Je kunt er heerlijk wandelen en genieten van de biodiversiteit. Wonderlijk hoe snel de natuur bezit neemt van het park; scholeksters, futen en andere watervogels hebben er hun plekje al gevonden.

Guus middelhof June 11, 2018

Zaterdag zijn wij bij de opendag van K3 Delta op het Lingemeer geweest. Wat we gezien hebben is een zonneweide in en met het groen, een nieuw landgoed dat (nu al) niets aan de verbeelding over laat en een mooi kijkje achter de schermen. Fantastische middag gehad.

Wij bevelen het Lingemeer aan!

Wendy June 11, 2018

Prachtig om te zien dat zand- en kleiwinning hand in hand gaan met teruggeven van recreatie- en woonplezier. Het wordt er steeds mooier.

Anoniem June 11, 2018

Het is geweldig wonen hier op het Lingemeer, waar woon, werk en recreatie bij elkaar komt en waar de ontwikkelingen van Lingemeren mooi opgaat in de natuur.

Frans Witteman June 12, 2018

Hele mooie ontwikkelingen. Het gebied wordt steeds mooier en goed ontwikkeld door K3. Met name de ontwikkeling van de drijvende eilanden met zonnepanelen (uniek voor Nederland ) zie ik met veel interesse te gemoed. Beter deze eilanden dan nog meer windmolens om ons heen.

L. Witteman June 12, 2018

K3 Delta doet echt hun best om er iets moois van te maken. Het wordt steeds een stukje mooier!

Sylvia June 12, 2018

Het is heerlijk wonen op het Lingemeer.
Schitterend dat K3 het land weer terug geeft aan de natuur, en waar iedereen van mag genieten.

Cas June 12, 2018

Wederom een fantastische presentatie van een geweldige ontwikkeling op Lingemeren en omgeving. Complimenten aan K3!
Ik ben benieuwd naar de mogelijkheden in dit gebied voor een inpassing om op een natuurlijke wijze het energie neutraal wonen in dit gebied mogelijk te maken. Zou toch fantastisch zijn als er in een zo mooie natuurlijke omgeving naast de het pand op Lingendael en het wonen op Lingemeer er kleinschalig wonen in het gebied ingepast zou kunnen worden. Een mooie kans voor Buren om o.a. hun ouderen een mooie alternatieve plek te bieden en de doorstroming te bevorderen.....

Anoniem June 12, 2018

Wederom een fantastische presentatie van een geweldige ontwikkeling op Lingemeren en omgeving. Complimenten aan K3!
Ik ben benieuwd naar de mogelijkheden in dit gebied voor een inpassing om op een natuurlijke wijze het energie neutraal wonen in dit gebied mogelijk te maken. Zou toch fantastisch zijn als er in een zo mooie natuurlijke omgeving naast de het pand op Lingendael en het wonen op Lingemeer er kleinschalig wonen in het gebied ingepast zou kunnen worden. Een mooie kans voor Buren om o.a. hun ouderen een mooie alternatieve plek te bieden en de doorstroming te bevorderen.....

Anoniem June 12, 2018

Wederom een fantastische presentatie van een geweldige ontwikkeling op Lingemeren en omgeving. Complimenten aan K3!
Ik ben benieuwd naar de mogelijkheden in dit gebied voor een inpassing om op een natuurlijke wijze het energie neutraal wonen in dit gebied mogelijk te maken. Zou toch fantastisch zijn als er in een zo mooie natuurlijke omgeving naast de het pand op Lingendael en het wonen op Lingemeer er kleinschalig wonen in het gebied ingepast zou kunnen worden. Een mooie kans voor Buren om o.a. hun ouderen een mooie alternatieve plek te bieden en de doorstroming te bevorderen.....

Cas June 12, 2018

Wederom een fantastische presentatie van een geweldige ontwikkeling op Lingemeren en omgeving. Complimenten aan K3!
Ik ben benieuwd naar de mogelijkheden in dit gebied voor een inpassing om op een natuurlijke wijze het energie neutraal wonen in dit gebied mogelijk te maken. Zou toch fantastisch zijn als er in een zo mooie natuurlijke omgeving naast de het pand op Lingendael en het wonen op Lingemeer er kleinschalig wonen in het gebied ingepast zou kunnen worden. Een mooie kans voor Buren om o.a. hun ouderen een mooie alternatieve plek te bieden en de doorstroming te bevorderen.....

Harold June 13, 2018

Een gebied ingericht op wat de toekomst vraagt. Met en voor de natuur werken aan duurzaamheid, natuur en geweldige mogelijkheden voor kleinschalige recreatie

Jan Wolters Makelaardij June 15, 2018

Een fantastische presentatie!

Gerard van Os June 15, 2018

Prachtig natuur- en recreatiegebied waar het een voorrecht is om te mogen wonen!

Gerard van Os June 15, 2018

Prachtig natuur- en recreatiegebied waar het een voorrecht is om te mogen wonen!

Erwin September 07, 2018

Mooie omgeving waar wonen, recreatie en werken samen komen.

Richard Disco September 07, 2018

Wij wonen al zo'n 14 jaar op Lingemeer. Hebben het zien veranderen en steeds mooier zien worden. Er wordt zorg en aandacht besteed aan de op en rond het meer. Ik zou zeggen K3 ga zo door. Wandelen en varen graag op en rond het meer.

Ilja Janssen- van Lunteren September 07, 2018

Prachtig gebied!

Ilja Janssen- van Lunteren September 07, 2018

Prachtig gebied!

Frans Bevers September 10, 2018

Duidelijke info telkenmale. Mooie ontwikkeling

Patrick Verbaarschot September 10, 2018

Mooie plannen! En het is nu al heerlijk wonen op het Lingemeer/de Lingemeren.

Jurgen van der Cruijsen September 11, 2018

Schitterende omgeving!

Jafar Taqawi September 13, 2018

Lingemeer is een prachtige en mooie gebied

Sjaak van der vlies September 13, 2018

Mooie ontwikkeling waarin je ziet dat natuur en landschapsontwikkeling prima door een marktpartij gedaan kan worden met vernieuwende en mooie resultaten

jan wolters September 13, 2018

schitterende woonwijk met prachtige huizen op een voortreffelijke locatie.
er zijn weinig andere woonwijken waar bijna elk huis een aanlegsteiger in zijn tuin heeft.

Hans de Wilt September 13, 2018

Mooi, die Lingemeren

A.Heilema September 17, 2018

Mooie woonomgeving in een prachtig en waterrijk gebied

Robert Kim Muntz September 19, 2018

Ik woon hier nu 5 maanden met heel veel plezier. Zeker met zo'n mooie zomer is het echt genieten aan en vooral op het Lingemeer. In mijn grondige speurtocht naar rustig, ruim en ook nog redelijk betaalbaar wonen buiten de Randstad had ik geen fraaiere locatie kunnen treffen !

Stefan van Someren September 26, 2018

Geweldig mooie landschapsontwikkeling gecombineerd met de toepassing van innovatieve concepten op het gebied van duurzaamheid: drijvend zonnepark aan een drijvende dijk inclusief recreatie en natuur.

Nynke Nauta September 27, 2018

Als allereerste bewoonster van de woonwijk Lingemeer (>1995) heb ik de Lingemeren zien groeien van niks naar het prachtige natuur- en woongebied dat het nu is. Een groot voorrecht om hier te mogen wonen en een unieke beleving van bijna 25 jaar. Met pijn in mijn hart moet ik wegens persoonlijke omstandigheden het Lingemeer verlaten... maar de herinnering aan het grote woongenot zal ik voor altijd meenemen! Dankjewel K3.

HJ Schuurman September 28, 2018

Prachtig project en gebied waar alle aspecten die je in een leefomgeving zoekt samen komen. Ik denk hierbij aan de natuur, recreatie, duurzaamheid, energie opwekking en een heerlijke omgeving om tot rust te komen. Ook schapen hebben er een geweldig leven!

Anoniem October 01, 2018

het is hier geweldig wonen

Gerard VAN OS October 19, 2018

Als bewoner en voorzitter van de Belangenvereniging Villapark Lingemeer enorm verguld om hier te mogen wonen en te recreëren en ten aanzien van de landschapsontwikkeling zeer benieuwd wat K3 daar voor de toekomst verder aan gaat bijdragen. De plannen zijn erg bemoedigend.

Jan B. October 24, 2018

Prachtig wonen op Lingemeer met uitzicht op weilanden en heuvelrug. Achter en naast ons mooi water en natuurontwikkeling. Kan (bijna) niet wachten om straks echte rondjes rond het meer te lopen.

Rob Curvers November 07, 2018

gewoon top deze omgeving van Camping tot natuur gebied en woon omgeving.

Cookie settings