Steengroeve gebied bij Winterswijk

Dirk Willink 06-05-2018
4894 keer bekeken 35 reacties

Sint Jansbeek Arnhem wint de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit

De Sint Jansbeek in Arnhem is de winnaar van de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2018. De Walk of Wisdom in Nijmegen en omgeving mocht de publieksprijs in ontvangst nemen. Voorzitter van de jury Jan Terlouw en gedeputeerde Josan Meijers reikten op donderdag 22 november de prijzen uit in het Koelhuis in Zutphen.

De Gelderse Prijs voor ruimtelijke kwaliteit wordt eens in de twee jaar uitgereikt. Dit jaar was het thema ‘landschap nieuwe stijl’. Zowel de vakjuryprijs als de publieksprijs is een cheque van 10.000 euro waarmee de winnaars een financiële steun in de rug krijgen hun project uit te voeren en zo het betreffende landschap (nog) mooier te maken. Gedeputeerde Meijers licht toe: ‘‘Overal om ons heen is landschap. Gelderland is gelukkig rijk bedeeld in meerdere soorten prachtig landschap. Ons landschap wordt doorlopend aangepast aan nieuwe behoeftes. Verandering is niet erg, als we maar zorgen dat we zo veel mogelijk schoonheid en kwaliteit erin houden of zelfs brengen. Daar gaat deze prijs over”.

Sint Jansbeek

Het stedelijke beeklandschap de Sint Jansbeek is volgens de jury een gebiedstransformatie met lef, die navolging verdient en waarvan het resultaat met recht een landschap nieuwe stijl genoemd kan worden. Herwaardering van het bekenlandschap speelt een grote rol bij de Sint Jansbeek. De beek heeft zijn historische karakter in meer of mindere mate teruggekregen. De manier waarop de Sint Jansbeek het verleden verbindt aan de toekomst is uniek, aldus juryvoorzitter Jan Terlouw.

Bewoners hebben het initiatief genomen en samen met de gemeente is vervolgens het idee uitgevoerd. Het plan van de bewoners was om de Sint Jansbeek, die onzichtbaar onder het centrum van Arnhem doorliep, weer terug te brengen in het landschap van de binnenstad. Dit is uitgewerkt met betrokkenheid van het waterschap, omwonenden en ondernemers. De eerste fase is nu gereed, in het gebied tussen de historische binnenstad en de Rijn. De cheque is een impuls voor de tweede fase. Daardoor zal de Sint Jansbeek al vanaf het Gele Rijdersplein door de historische binnenstad naar het wederopbouwgebied gaan stromen. Met het realiseren van deze fase wordt de gehele historische loop -weliswaar in een nieuw jasje- hersteld.

Walk of Wisdom

Het publiek koos voor een ander mooi project. Maar liefst 336 stemmen van in totaal 1712 stemmen ging naar de Walk of Wisdom, een pelgrimsritueel van een week lopen met telefoon en internet uit. De enorme diversiteit aan landschappen rondom Nijmegen als spiegel voor je eigen binnenwereld. Met als kompas een symbool dat uitdraagt dat je niet afgesneden bent van het landschap, maar er deel van uitmaakt. De essentie van de Walk of Wisdom is een hedendaags, seculier bezinningsritueel om met andere ogen te kijken naar de wereld waarin je leeft, waardoor je de werk- en consumptiemodus aflegt en het landschap echt ervaart. ‘Een wandeltocht om je verbinding met het leven, de natuur en het landschap opnieuw te bevestigen. Een parel!’, zo motiveert een van de stemmers de keuze voor dit project. Daarnaast gaat voor elke pelgrim een euro naar cultuur- en natuurprojecten langs de route en zal het op termijn wellicht ook een fysieke transformatie teweegbrengen.

Lees hier het juryrapport

Dit unieke - niet Nederlands aan doende- gebied is sinds 1933 door mensen handen ontstaan in het meest oostelijke stukje Achterhoek. Het is een prachtig samenspel tussen hoogwaardige Natura 2000 Willinks Weust en de actieve groeve waar jaarlijks het Steengroeve Theater haar glorietijd heeft.

Vanaf 1 september tot 9 november kun jij ook je stem uitbrengen voor de publieksprijs. Dus log in zodat de stemknoppen verschijnen en kies jouw favoriete landschap. Het inloggen is nodig om te voorkomen dat stemmers meerdere keren op een landschap kunnen stemmen. En dat is wel zo eerlijk.

Type landschap

  • Recreatief landschap
  • Bekenlandschap
  • Vrijetijdslandschap
  • Industrielandschap of bedrijvenlandschap
  • Cultuurhistorisch landschap
  • Coulisselandschap
  • Grenslandschap

 

Gemeente(n)
Winterswijk

Omschrijving van de ligging van het gebied
Pal ten oosten van Winterswijk, ingesloten tussen de Duitse grens en het coulissenlandschap ligt het Steengroeve gebied. Het is opgebouwd uit het Natura 2000 gebied Willinks Weust, het bedrijfsterrein van Sibelco waar kalk gewonnen wordt en jaarlijks in de zomer het Steengroeve Theater duizenden bezoekers ontvangt . In dit prachtige coulisselandschap omarmen landgoederen en boeren elkaar stevig en legt de natuur er een waardevolle veelkleurige deken over.

Periode van de opvallendste transformatie
Na de veranderingen van miljoenen jaren zijn de laatste 240 miljoen jaar vanaf 1933 steeds zichtbaarder sinds de werkzaamheden voor de kalkwinning gestart zijn.

De belangrijkste actoren
Het start met de industriële activiteit in een waardevol landschap (kalkwinning) maar wordt door haar samenwerking met universiteiten, amateur geologen en tegenwoordig theatermakers helemaal uniek.

Plan- en ontwerpproces
Door de samenwerking tussen het bedrijf Sibelco en de initiatiefnemer van het theater is een visie ontstaan over meervoudig waardevolle benutting en beleving van dit uitzonderlijke gebied. Via de Steengroeve Convenant heeft daarna de Gemeente Winterswijk de regie over het veranderingsproces genomen waardoor alle betrokken partijen tot een grotere integrale beleving en kwaliteit van hun plannen kunnen komen.

Beknopte beschrijving van het landschap nieuwe stijl
Naast de toekomstige kalkwinning, ontstaat een wetenschappelijk blijvend interessant onderzoeksgebied dat bovendien straks dagelijks beleefd kan worden en waar men zich kan verdiepen in het ontstaan van de aarde en de ontwikkeling sindsdien naar het Nationaal Landschap van vandaag in het binnenkort te realiseren bezoekers centrum. Rondom de plek is onderscheidende natuur in de directe nabijheid te beleven met onder andere de broedende Oehoe's maar tevens de de theatercultuur van de Achterhoek.

Opmerkelijke gebiedskwaliteiten uitgelicht
Het landschap laat 240 miljoen jaar historie hier dagzomen, uniek in Europa en de wereld. De plek is in het verleden regelmatig zee en dan weer land geweest , met bijbehorend leven, onder telkens andere klimaat omstandigheden van tropisch tot ijstijd. Uit al die verschillende tijden zijn sporen te herkennen en vertellen ons de geschiedenis van deze plek.

Ambities en opgaven voor de toekomst
De industriële activiteit in de groeve zal in de toekomst in westelijke richting gaan uitbreiden. Meerdere partners werken samen om de bijzondere geschiedenis beleefbaar te maken, eerst in een bezoekerscentrum later in een Museum. Opdracht is om dit passend in het landschap een smaakvolle plek te geven, zodat je de diepste -, maar ook de oudste plek van Nederland ervaart door een iconisch gebouw, een actieve groeve en unieke tentoonstelling.

Betrokkenheid bij het project
Initiatiefnemer steengroeve theater, steengroeve convenant, visie ontwikkelaar met Sibelco, initiatiefnemer bezoekers centrum. Via de Stichting Erfgoed & Nationaal Landschap Winterswijk als moeder organisatie begonnen en met later de Stichting Steengroeve Theater en de Stichting Terra Temporalis tot gevolg.

Bijzonderheden
Belangrijke gebiedsontwikkeling dat het Nationaal Landschap Winterswijk een hart en een gezicht gaat geven.

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

35  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...
Piet Jaspers 29-08-18 om 18:53

Uniek gebied waar veel aspecten samenkomen. Kansen en uitdagingen. Natuur en biodiversiteit. Economie en werkgelegenheid. Milieu. Recreatie en toerisme. Onderwijs en wetenschap. In goed overleg, gebaseerd op feiten en respecteren van regelgeving, met alle stakeholders verder duurzaam ontwikkelen en koesteren. De gemeenteraad heeft helder vertrekpunt en doelen geformuleerd.

Joyce Ras 31-08-18 om 10:32

Een heel bijzonder gebied waar veel aspecten en soms tegenstrijdige belangen toch samen kunnen werken. Waardoor er een hele oude tijd beleefbaar is voor een groot publiek.

Carry Heuitink 08-09-18 om 10:17

Zeer bijzondere unieke lokatie in Nederland, iets om trots op de zijn.

Loes Witzand 08-09-18 om 22:15

De Steengroeve is een uniek gebied in Nederland, Europa en misschien wel van de wereld. Men vindt er heel veel zeefossielen, omdat miljoenen jaren geleden hier zee was. Heel veel groepen van universiteiten komen iedere vakantie weer hierheen om bijzondere dingen te vinden.

Bram obbink 11-09-18 om 21:47

In een gebied dat geologisch gezien uniek is in Nederland is extra aandacht van groot belang.

van swigchem 12-09-18 om 10:03

de steengroeve legt de ziel bloot van het winterswijksche landschap, natuur, bedrijvigheid en cultuur komen hier samen.

R.C.E. Vonk 12-09-18 om 11:39

Ik kom er regelmatig langs en het is een mooi stuk natuur waar verleden zichtbaar is. Buiten dat broed er een Oehoe en deze vogel zien en horen is een hele bijzondere ervaring. Vroeger als kind weleens pyriet gezocht en gevonden het armeluis goud tegenwoordig worden er nog regelmatig oude en soms onbekende fossielen gevonden. Zeer de moeite waard en daarom denk ik ook nominatie waardig.

Sjaak 12-09-18 om 15:07

Een prachtige en indrukwekkende locatie (natuur, kalk, pyriet, fossielen, het besef dat hier ooit zee was.....) met mooie initiatieven zoals Steengroeve theater (dat MOET je minimaal 1 keer in je leven hebben meegemaakt) en Terra Temporalis.
De andere genomineerden zijn ook prachtig, maar dit is echt uniek (waar vind je zoiets nog meer?).
Voor de Steengroeven mag nog véééél meer aandacht komen.

P.kuska 13-09-18 om 19:43

Ik stem op de steengroeve omdat in deze groeve veel fossielen te vinden waren en we er vroeger zaterdags de hele dag mochten hakken om hierna te zoeken. Veel pyriet gevonden en het bovendien een schitterend stukje natuur is waar veel over de geschiedenis van nederland in de bodem is te vinden. Tegenwoordig ook het decor voor diverse theatervoorstellingen en wellicht voor concerten te gebruiken.

Ans ter Horst 14-09-18 om 16:24

Een buitengewoon prachtig natuurgebied met ruimte voor oehoe en theater. Miljoenen jaren oude lagen worden er in bijv. de groeves zichtbaar, een snoepwinkel voor geologen, ornithologen, biologen en andere-ogen. Je kijkt gewoon je ogen uit, dat zo-iets moois in ons Gelderland te zien is!

Dave Janse 14-09-18 om 18:57

Het oudste deel van Nederland komt hier aan de oppervlakte , met vondsten van pootafdrukken van vliegende Sauriërs van zo'n 220 miljoen jaar geleden. Dit 3D project heeft 3 hoofdcomponenten , te weten:
1e , winning van diverse nuttige grondstoffen als kalksteen en kleidolomiet ; 2e , in de zo ontstane holte wordt gelegenheid geboden om dit zelf te ervaren en de oer-oudheid te ontdekken ; 3e , de ontstane unieke open ruimte onder het maaiveld is in 1989 gebruikt voor de opvoering van Mozart's Zauberflöte met Papageno in hoofdrol, waarbij de kalksteenwanden van dit openluchttheater tevens als prachtige klankkast fungeerden.
Tip : In 2019 wordt opnieuw de Zauberflöte hier opgevoerd , mede ter herdenking van de eerste opvoering 30 jaar geleden.

Norine Janse 14-09-18 om 19:07

De Winterswijkse Steen- en Kalkgroeve met al haar geweldige facetten van delfstoffen winning , natuur en openluchttheater is voor mij , ik kom uit Suriname, de reden geweest om hier te gaan wonen en leven.

Norine Janse 14-09-18 om 19:07

De Winterswijkse Steen- en Kalkgroeve met al haar geweldige facetten van delfstoffen winning , natuur en openluchttheater is voor mij , ik kom uit Suriname, de reden geweest om hier te gaan wonen en leven.

Norine babel 14-09-18 om 19:07

De Winterswijkse Steen- en Kalkgroeve met al haar geweldige facetten van delfstoffen winning , natuur en openluchttheater is voor mij , ik kom uit Suriname, de reden geweest om hier te gaan wonen en leven.

Robert Slaats 15-09-18 om 12:07

Kom één keer kijken en iedere uitleg is overbodig

Tiny Rensink 18-09-18 om 11:37

De Steengroeve is zo uniek, zowel als geologisch, historisch en archeologisch samen met Willink Weust is oerbos als ik me heb laten vertellen en de Oehoe , uitstekend voor natuurhistorisch museum , in Duitsland in de Eiffel zijn hele veel zulke museum /annex natuurinfo evt . met wandelpaden , misschien iets met dieren , Hooglanders, Ezels, Roofvogels ( geen kleine kooitjes ! maar meer halfltam en zelf weer terugkeren ? Buizerds verschillende uilen , maar niet te commercieel graag , wel koffie en broodje maar geen patat ed , zoiets …..Educatief en infomatief en genieten inplaats springkussens, fitness atributen schommels en rekstokken voor de kinderen en volwassenen .wel plezier maar met bewegen, zoeken naar dieren en sporen , misschien extra hoek over Dinosauries en beelden over verschillende tijdperken , zoals de Ijstijden, maar ook de vroegere broeikasverwaming ?
Uiteraard graag elke zomer weer Theater , ik wil graag The Wall en de Jesus Christ Superstar echt wel een keer zien …… Tip : Tommy van The Who ??? Ideeen genoeg en heb ook veel foto's van deze dingen die ik hier opschreef .

E. Bosvelt 20-09-18 om 16:06

Ik vindt dat de Steengroeve voor de prijs in aanmerking moet komen. Het is een uniek stuk natuur dat zeer zeker behouden moet blijven . Ook is het een uitstekende plek om musicals, opera e.d. uit te voeren !

Judith te Winkel 20-09-18 om 23:58

Uniek, dit stuk mooie Winterswijkse natuur, in alle facetten, maar vooral in functie als theater... het zou daarom wat mij betreft in de spotlight mogen komen te staan door deze prijs!

Hedwig 21-09-18 om 7:38

Een uniek stukje natuurgebied.

Jasper Korving - regie Steengroevetheater 22-09-18 om 7:57

Ik ben heel dankbaar dat ik 'de groeve' heb leren kennen, 10 jaar geleden. En ieder bezoek is 'ze' totaal anders. Vaak wonderschoon en kalm, soms grillig en ruw. We leren elkaar steeds beter kennen en onze relatie krijgt met de jaren meer diepgang. De afdaling, over het wandelpad naar 'rock-bottom' heeft op mij een louterend effect. Zoals je tegen een imposant gebergte kunt opkijken, en je beseft wat voor een klein onderdeeltje je zelf maar bent; zo maakt de groeve zo'n zelfde besef los; maar haast nog tastbaarder... de aard- en kleilagen passerend op de weg naar beneden... het besef van een voorbije wereld van vèr voor ons eigen bestaan... haast mythologisch.
De groeve heet ons als Steengroevetheater ieder jaar welkom; vaak wonderschoon, soms grillig. Maar altijd magisch. Het is voor mij de meest bijzondere plek om een voorstelling of concert te realiseren. Ik ben haar daarvoor veel dank verschuldigd. En zal iedere keer opnieuw m'n best doen, haar zo mooi mogelijk te benutten, te bespelen en te belichten. Ze is een van mijn grote liefdes...

Anne-Marie van Walraven 22-09-18 om 8:13

Mijn eerste bezoeken aan de Steengroeves dateren uit mijn jeugd, toen wij op vakanyei in de Achterhoek waren. En later keerde ik er in de zo er terug met mijn kinderen. Wandelen, fossielen zoeken, genieten van een stukje puur natuur. In de afgelopen jaren heb ik het voorrecht gehad om als vrijwilliger te mogen meehelpen in het Steengroevetheater, ik hoop dat ook in de toekomst te blijven doen. De Steengroeve moet behouden blijven voor educatieve en culturele doeleinden!

Willy Meinen Heusinkveld 22-09-18 om 8:46

Meest prachtige plek om muziek te maken en te zingen. Deze bijzondere groeve moet voor altijd beschermd worden voor ons nageslacht. Fantastisch dat er al zoveel betrokkenheid is.

Coen Raben 22-09-18 om 8:51

Ik heb 2 keer mee mogen doen als muzikant in het Steengroevetheater. Dat is een ervaring die ik nooit meer vergeet. De hele sfeer die daar gecreëerd wordt is fantastisch. Eenmaal geweest.... voor altijd verslaafd.

Arjen Veldhuizen 22-09-18 om 9:46

Fantastische locatie en 1 keer per jaar het mooiste, indrukweekendste openluchttheater van Nederland...nee, van de hele wereld!!!

Anne-Marie Leuverink 22-09-18 om 9:52

Schitterend- en overweldigend gebied waar je, eenmaal beneden in de groeve, als bezoeker het besef krijgt dat je maar een klein onderdeel bent van de rijke historie van de aarde. De groeve zet je letterlijk met beide benen op de grond. Tegelijkertijd is de Steengroeve al jaar en dag het decor van overweldigende theaterproducties. Een fantastisch decor waarin je als speler de kans krijgt om met- en in de elementen te spelen. Heerlijk en uniek, op zo’n mooi stukje aarde! Ik ben dol op deze plek ??.

Ada Rouwhorst 22-09-18 om 9:55

Het is een mooi stukje natuur. En er gebeurd ieder jaar zo iets geweldigs unieks moois. Ik doe al meerdere jaren mee met het Steengroeve Theater.

Anne-Marie Leuverink 22-09-18 om 9:56

Het (emoji) hart uit mijn bericht heeft plaatsgemaakt voor vraagtekens maar dat is natuurlijk niet de intentie ;-). Uitroeptekens zouden meer op hun plaats zijn; Ik ben dol op deze plek!

Anoniem 22-09-18 om 9:56

Het is een mooi stukje natuur. En er gebeurd ieder jaar zo iets geweldigs unieks moois. Ik doe al meerdere jaren mee met het Steengroeve Theater.

Louis Nijhof 27-09-18 om 19:16

"Dit" mag nooit verloren gaan, "Dit" kun je nooit meer opnieuw creëren, "Dit" is uniek !!!
ik ben er ongelooflijk trots op "Dit" gebied en wordt hier altijd blij van als ik het weer mag zien.

Anoniem 28-09-18 om 9:17

GEWELDIG en unieke plek in Nederland

Anoniem 28-09-18 om 9:17

GEWELDIG en unieke plek in Nederland

Inek Roessink 28-09-18 om 9:18

GEWELDIG en unieke plek in Nederland

Anoniem 04-10-18 om 21:56

Geweldig gebied en mooie voorstellingen gezien in de steengroeve

harry flisijn 24-10-18 om 15:12

geweldige accommodatie en dat allemaal met vrijwilligers. chapeau! unieke vorm van samenwerking van natuurbehoud, entertainment en bedrijf.

JD Heesen 31-10-18 om 11:31

uniek gebied, waar vele waarden samen komen, belangrijk dat het nu en in de toekomst bewaard blijft voor de volgende generaties, daarom is levendigheid en openstelling belangrijk: kunst, natuur, cultuur verbind oud en jong

Cookie-instellingen