Longlist

De longlist is een verzameling van alle ingediende voorstellen voor nominatie. Uit de longlist worden de nominaties gekozen door een selectiecommissie. Daarin zitten interne en externe deskundigen. Door voorstellen te waarderen (1 tot 5 sterren) kun je de sectiecommissie adviseren. We lezen ook graag jouw reacties onder de voorgestelde nominaties.

 

 • Pietershof in Angeren

  Astrid van der A 21-06-2018 635 keer bekeken 0 reacties

  We zijn er van overtuigd dat het monument aan een tweede leven begint. Tezamen met de twee zitbanken, de tafel, het kunstwerk aan de muur is dit een plek in Angeren om even rust te houden, gezellig te kletsen en te genieten van het monument aan het Pietershof in Angeren. Platform Angeren steunt dit monument evenals Ron Pieters, de zoon van. Lees meer over Pietershof in Angeren

  0 (0 waarderingen)
 • De Horster Brinken

  Rianne Klein Hulse 21-06-2018 2814 keer bekeken 25 reacties

  Het gebied De Horster Brinken lag lange tijd in de frontlinie van een planologische discussie. Nu is het nieuwe woonkasteel Groot Horloo het markante middelpunt van de 140 ha grote landschapsontwikkeling De Horster Brinken, een woonlandschap met verschillende woonmilieus in het buitengebied. Lees meer over De Horster Brinken

  5 (21 waarderingen)
 • Pelgrimsroute Walk of Wisdom rondom Nijmegen

  Damiaan Messing 20-06-2018 8946 keer bekeken 93 reacties

  De Walk of Wisdom is een pelgrimsritueel van een week lopen met telefoon en internet uit. De enorme diversiteit aan landschappen rondom Nijmegen als spiegel voor je eigen binnenwereld. Met als kompas een symbool dat uitdraagt dat je niet afgesneden bent van het landschap, maar er deel van uitmaakt. Lees meer over Pelgrimsroute Walk of Wisdom rondom Nijmegen

  5 (223 waarderingen)
 • Belevingspark Doetebol

  René Reumer 18-06-2018 3836 keer bekeken 44 reacties

  Doetebol is een belevingspark van 11.000 m2 groot gelegen in de wijk Schöneveld in Doetinchem, ontstaan en tot stand gekomen vanuit een buurtinitiatief. Het park is in 2,5 jaar bedacht en aangelegd naar ideeën van buurtkinderen, basisschoolkinderen en wensen van bewoners uit de buurt. Lees meer over Belevingspark Doetebol

  5 (242 waarderingen)
 • Esvelderbeekzone

  Erik Komdeur 14-06-2018 1624 keer bekeken 0 reacties

  De "Overgangszone Esvelderbeek" is een prachtig natuur - en recreatiegebied als landschappelijke buffer tussen de dorpsrand Barneveld en bedrijventerrein Harselaar. In dit gebied zijn verschillende functies in samenwerking met particuliere grondeigenaren, waterschap en gemeente gerealiseerd. Lees meer over Esvelderbeekzone

  3.5 (4 waarderingen)
 • "De Tempelhof " een jonge buitenplaats in het land van Maas en Waal

  Adelheid en Huub Kortekaas 13-06-2018 1795 keer bekeken 4 reacties

  De Tempelhof is een holistisch concept van gebouwen tuin en beelden, de woon en werkplek van het kunstenaarsduo Adelheid en Huub Kortekaas. De Tempelhof als totaal kunstwerk is een eigentijds Erasmiaanse Hortus Conclusus : Het grote verlangen naar harmonie en betekenisgeving aan leven en werk. Lees meer over "De Tempelhof " een jonge buitenplaats in het land van Maas en Waal

  4.5 (8 waarderingen)
 • Munnikenland

  anoniem 13-06-2018 2012 keer bekeken 7 reacties

  Munnikenland ligt in het westen van de Bommelerwaard, waar water (blauw), natuur (groen) en cultuur (goud) op een unieke wijze samenkomen. Een landschap vol rivierwildernis, water, verhalen en pleisterplaatsen. Voor reflectie, expedities, avontuur en events. En kom ook onze Wakkere dijk beleven. Lees meer over Munnikenland

  4.5 (3 waarderingen)
 • Verborgen Landschap

  H. jungerius 04-06-2018 1645 keer bekeken 4 reacties

  Ten noorden van Arnhem ligt het Verborgen Landschap. Dit project wil d.m.v. beeldende kunst en landschapsarchitectuur samenhang brengen in dit versnipperde gebied om zo Arnhem weer met haar natuurlijke achterland -de Veluwe- te verbinden. Lees meer over Verborgen Landschap

  5 (3 waarderingen)
 • Randwijkse Waarden

  anoniem 21-05-2018 4981 keer bekeken 44 reacties

  De Randwijkse Waarden Ingeklemd tussen het dorp Heteren en de rivier de Rijn ligt sinds korte tijd een prachtig natuurgebied in wording. Een samenwerking van bedrijven, overheid en andere organisaties en met inbreng van de inwoners van Heteren heeft tot een geweldig plan geleid, voor iedereen! Lees meer over Randwijkse Waarden

  5 (238 waarderingen)
 • Tuinbouwgebied Bommelerwaard

  Sanne van Deelen 21-05-2018 476 keer bekeken 0 reacties

  De glastuinbouw en paddenstoelenteelt zijn onlosmakelijk verbonden aan de Bommelerwaard. Deze tuinbouwbedrijven zijn belangrijk voor de regionale economie, nu en in de toekomst. Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) bestaat uit een aantal bestuurlijke partners. Lees meer over Tuinbouwgebied Bommelerwaard

  0 (0 waarderingen)
 • De Lingemeren

  Marloes Sprong-Ariëns 18-05-2018 4346 keer bekeken 38 reacties

  De Lingemeren was ooit voornamelijk landbouwgrond met een naastgelegen camping. In gezamenlijkheid met omgeving, (natuur)organisaties en betrokken overheden wordt dit gebied ontwikkeld tot een aaneengesloten, waterrijk natuur- en recreatiegebied. Lees meer over De Lingemeren

  5 (85 waarderingen)
 • Sint Jansbeek Arnhem

  Anne van der Graaf 18-05-2018 3006 keer bekeken 23 reacties

  Arnhem is ontstaan aan de Sint Jansbeek. De beek versterkt de historische identiteit van de stad. De beek verbindt de historische binnenstad met het wederopbouwgebied en herstelt de verbinding met de Rijnkade. De beek verbetert de waterhuishouding, het stadsklimaat en de biodiversiteit. Lees meer over Sint Jansbeek Arnhem

  4.5 (107 waarderingen)
 • Landgoederenzone Baakse Beek, centrum Vorden

  Karlijn Looman 18-05-2018 2199 keer bekeken 2 reacties

  Van kasteel Hackfort tot kasteel Vorden ligt de Baakse Beek, als een verbindende lijn door de landschappen heen. Landschappen die door de tijd heen zijn aangepast naar de mogelijkheden van de tijd. Maar blikken van nu zien andere opgaven. Opgaven die samen zijn opgepakt voor het landschap van nu. Lees meer over Landgoederenzone Baakse Beek, centrum Vorden

  4.5 (17 waarderingen)
 • Landgoed Nieuw Bellinkhof

  Paulien Dekker 17-05-2018 1969 keer bekeken 5 reacties

  Stichting IJssellandschap heeft samen met een particuliere grondeigenaar het initiatief genomen voor de oprichting van een nieuw landgoed aan de oostkant van het dorp Twello. Het gebied is circa 22 ha groot en was in gebruik als intensief beheerd agrarisch bouw- en weideland. Na intensief overleg tussen initiatiefnemers, gemeente Voorst, provincie Gelderland, waterschap Veluwe en de Monumenten Advies Commissie is een landgoedplan tot stand gekomen; een plan dat de basis vormt voor een gebied Lees meer over Landgoed Nieuw Bellinkhof

  4.5 (7 waarderingen)
 • Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld

  Lisa Biris 17-05-2018 2468 keer bekeken 3 reacties

  De hoogwatergeul kreeg de benaming ‘Deltawerken van de Veluwe’. De aanleg betekende twee nieuwe dijken door agrarisch gebied en een imposant inlaatwerk. Tegelijk is door het volgen van landschappelijke overgangen bij de positionering van de dijken de inpassing in het cultuurlandschap vanzelfsprekend Lees meer over Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld

  5 (304 waarderingen)
 • ENKA terrein in Ede

  Kim Heuvelmans 16-05-2018 2570 keer bekeken 23 reacties

  Langs het spoor bij Ede aan de rand van de Veluwe ligt de voormalige kunstzijdefabriek ENKA. Op het enorme terrein staan nog altijd diverse monumenten die herinneren aan het industriële verleden van het gebied. Op het terrein is een nieuwe woonwijk gebouwd. Lees meer over ENKA terrein in Ede

  4.5 (15 waarderingen)
 • Oude IJsselbrug Zutphen

  Yvette de Rooij 15-05-2018 800 keer bekeken 7 reacties

  De oude IJsselbrug in Zutphen is een verbindend element tussen stad, rivier en natuur en tegelijk een bijzonder onderdeel van het landschap in vorm, kleur, verlichting en functie. Lees meer over Oude IJsselbrug Zutphen

  5 (28 waarderingen)
 • Waterwingebied Van Heek Zeddam

  R. Meiland 14-05-2018 612 keer bekeken 0 reacties

  Op de grens van het Bergherbos en het omliggende open landschap aan de voet van het heuvelachtige Montferland is een nieuw productiegebouw van Vitens verschenen. Het functioneel betonnen gebouw is door zijn unieke houten schil perfect opgenomen in het omliggende landschap. Lees meer over Waterwingebied Van Heek Zeddam

  3 (2 waarderingen)
 • Park Lingezegen

  Michaël van Buuren 14-05-2018 1552 keer bekeken 22 reacties

  Park Lingezegen heeft 1700 ha Rivierenlandschap in het dynamische gebied tussen Arnhem en Nijmegen getransformeerd van "restgebied" tot hoogwaardig landschap. Het is nu geheel toegankelijk. Bestaande waarden zijn behouden en ontwikkeld met opties voor wonen, werken, recreëren, natuur en waterbeheer. Lees meer over Park Lingezegen

  4.5 (87 waarderingen)
 • Steengroeve gebied bij Winterswijk

  Dirk Willink 06-05-2018 3153 keer bekeken 35 reacties

  Dit unieke - niet Nederlands aan doende- gebied is sinds 1933 door mensen handen ontstaan in het meest oostelijke stukje Achterhoek. Het is een prachtig samenspel tussen hoogwaardige Natura 2000 Willinks Weust en de actieve groeve waar jaarlijks het Steengroeve Theater haar glorietijd heeft. Lees meer over Steengroeve gebied bij Winterswijk

  4.5 (12 waarderingen)
 • Stadswal Heukelum

  Kees Kiep 30-04-2018 617 keer bekeken 1 reacties

  Via een burgerparticipatie is een project opgestart om de oude stadswal van het stadje Heukelum aan de Linge weer in het stadbeeld terug te brengen. Gesteund door talloze vrijwilligers, bedrijven en organisaties is inmiddels al een groot deel van de muur gebouwd. Eind 2018 is de gehele stadswal af. Lees meer over Stadswal Heukelum

  3 (2 waarderingen)
 • Inpassing MaasWaalpad in het Lierdal

  Joke Batelaan 30-04-2018 756 keer bekeken 0 reacties

  Bij de inpassing van de snelfietsroute Maaswaalpad is expliciet rekening gehouden met de kwaliteiten van het landschap. Door een unieke samenwerking met betrokkenen is het landschap versterkt. Als spinoff zijn er diverse bewonersinitiatieven ontstaan die het landschap een extra impuls geven. Lees meer over Inpassing MaasWaalpad in het Lierdal

  3 (2 waarderingen)
 • Kasteel Ruurlo | Museum More

  Anneke Jepma 20-04-2018 6536 keer bekeken 32 reacties

  Kasteel Ruurlo | Museum More is getransformeerd van een vervallen kasteel met dito park, naar een toegankelijk museum met landschapspark waar de historie weer voelbaar is en iedereen zich welkom zal voelen. Lees meer over Kasteel Ruurlo | Museum More

  4.5 (10 waarderingen)
 • NL Solarpark de Kwekerij

  NL Greenlabel 21-03-2018 2415 keer bekeken 4 reacties

  De functie van solarpark en natuurpark wordt gecombineerd. Het park is toonaangevend als het gaat om duurzaamheid en zijn ecologische waarde voor de omgeving. Op dezelfde plaats wordt groene stroom opgewekt, natuur ontwikkelt en spelen educatie, recreatie en integrale duurzaamheid een grote rol. Lees meer over NL Solarpark de Kwekerij

  4 (6 waarderingen)