Longlist

De longlist is een verzameling van alle ingediende voorstellen voor nominatie. Uit de longlist worden de nominaties gekozen door een selectiecommissie. Daarin zitten interne en externe deskundigen. Door voorstellen te waarderen (1 tot 5 sterren) kun je de sectiecommissie adviseren. We lezen ook graag jouw reacties onder de voorgestelde nominaties.

 

 • Astrid van der A June 21, 2018 1013 keer bekeken 0 comments

  We zijn er van overtuigd dat het monument aan een tweede leven begint. Tezamen met de twee zitbanken, de tafel, het kunstwerk aan de muur is dit een plek in Angeren om even rust te houden, gezellig te kletsen en te genieten van het monument aan het Pietershof in Angeren. Platform Angeren steunt dit monument evenals Ron Pieters, de zoon van. Read more about Pietershof in Angeren

  0 (0Ratings)
 • Rianne Klein Hulse June 21, 2018 3846 keer bekeken 25 comments

  Het gebied De Horster Brinken lag lange tijd in de frontlinie van een planologische discussie. Nu is het nieuwe woonkasteel Groot Horloo het markante middelpunt van de 140 ha grote landschapsontwikkeling De Horster Brinken, een woonlandschap met verschillende woonmilieus in het buitengebied. Read more about De Horster Brinken

  5 (21Ratings)
 • Damiaan Messing June 20, 2018 11081 keer bekeken 93 comments

  De Walk of Wisdom is een pelgrimsritueel van een week lopen met telefoon en internet uit. De enorme diversiteit aan landschappen rondom Nijmegen als spiegel voor je eigen binnenwereld. Met als kompas een symbool dat uitdraagt dat je niet afgesneden bent van het landschap, maar er deel van uitmaakt. Read more about Pelgrimsroute Walk of Wisdom rondom Nijmegen

  5 (223Ratings)
 • René Reumer June 18, 2018 5244 keer bekeken 44 comments

  Doetebol is een belevingspark van 11.000 m2 groot gelegen in de wijk Schöneveld in Doetinchem, ontstaan en tot stand gekomen vanuit een buurtinitiatief. Het park is in 2,5 jaar bedacht en aangelegd naar ideeën van buurtkinderen, basisschoolkinderen en wensen van bewoners uit de buurt. Read more about Belevingspark Doetebol

  5 (242Ratings)
 • Erik Komdeur June 14, 2018 3048 keer bekeken 0 comments

  De "Overgangszone Esvelderbeek" is een prachtig natuur - en recreatiegebied als landschappelijke buffer tussen de dorpsrand Barneveld en bedrijventerrein Harselaar. In dit gebied zijn verschillende functies in samenwerking met particuliere grondeigenaren, waterschap en gemeente gerealiseerd. Read more about Esvelderbeekzone

  3.5 (4Ratings)
 • Adelheid en Huub Kortekaas June 13, 2018 2414 keer bekeken 4 comments

  De Tempelhof is een holistisch concept van gebouwen tuin en beelden, de woon en werkplek van het kunstenaarsduo Adelheid en Huub Kortekaas. De Tempelhof als totaal kunstwerk is een eigentijds Erasmiaanse Hortus Conclusus : Het grote verlangen naar harmonie en betekenisgeving aan leven en werk. Read more about "De Tempelhof " een jonge buitenplaats in het land van Maas en Waal

  4.5 (8Ratings)
 • anoniem June 13, 2018 3716 keer bekeken 7 comments

  Munnikenland ligt in het westen van de Bommelerwaard, waar water (blauw), natuur (groen) en cultuur (goud) op een unieke wijze samenkomen. Een landschap vol rivierwildernis, water, verhalen en pleisterplaatsen. Voor reflectie, expedities, avontuur en events. En kom ook onze Wakkere dijk beleven. Read more about Munnikenland

  4.5 (3Ratings)
 • H. jungerius June 04, 2018 2659 keer bekeken 4 comments

  Ten noorden van Arnhem ligt het Verborgen Landschap. Dit project wil d.m.v. beeldende kunst en landschapsarchitectuur samenhang brengen in dit versnipperde gebied om zo Arnhem weer met haar natuurlijke achterland -de Veluwe- te verbinden. Read more about Verborgen Landschap

  5 (3Ratings)
 • anoniem May 21, 2018 7378 keer bekeken 44 comments

  De Randwijkse Waarden Ingeklemd tussen het dorp Heteren en de rivier de Rijn ligt sinds korte tijd een prachtig natuurgebied in wording. Een samenwerking van bedrijven, overheid en andere organisaties en met inbreng van de inwoners van Heteren heeft tot een geweldig plan geleid, voor iedereen! Read more about Randwijkse Waarden

  5 (238Ratings)
 • anoniem May 21, 2018 852 keer bekeken 0 comments

  De glastuinbouw en paddenstoelenteelt zijn onlosmakelijk verbonden aan de Bommelerwaard. Deze tuinbouwbedrijven zijn belangrijk voor de regionale economie, nu en in de toekomst. Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) bestaat uit een aantal bestuurlijke partners. Read more about Tuinbouwgebied Bommelerwaard

  0 (0Ratings)
 • Marloes Sprong-Ariëns May 18, 2018 5737 keer bekeken 38 comments

  De Lingemeren was ooit voornamelijk landbouwgrond met een naastgelegen camping. In gezamenlijkheid met omgeving, (natuur)organisaties en betrokken overheden wordt dit gebied ontwikkeld tot een aaneengesloten, waterrijk natuur- en recreatiegebied. Read more about De Lingemeren

  5 (85Ratings)
 • Anne van der Graaf May 18, 2018 4946 keer bekeken 23 comments

  Arnhem is ontstaan aan de Sint Jansbeek. De beek versterkt de historische identiteit van de stad. De beek verbindt de historische binnenstad met het wederopbouwgebied en herstelt de verbinding met de Rijnkade. De beek verbetert de waterhuishouding, het stadsklimaat en de biodiversiteit. Read more about Sint Jansbeek Arnhem

  4.5 (107Ratings)
 • Karlijn Looman May 18, 2018 3708 keer bekeken 2 comments

  Van kasteel Hackfort tot kasteel Vorden ligt de Baakse Beek, als een verbindende lijn door de landschappen heen. Landschappen die door de tijd heen zijn aangepast naar de mogelijkheden van de tijd. Maar blikken van nu zien andere opgaven. Opgaven die samen zijn opgepakt voor het landschap van nu. Read more about Landgoederenzone Baakse Beek, centrum Vorden

  4.5 (17Ratings)
 • Paulien Dekker May 17, 2018 2930 keer bekeken 5 comments

  Stichting IJssellandschap heeft samen met een particuliere grondeigenaar het initiatief genomen voor de oprichting van een nieuw landgoed aan de oostkant van het dorp Twello. Het gebied is circa 22 ha groot en was in gebruik als intensief beheerd agrarisch bouw- en weideland. Na intensief overleg tussen initiatiefnemers, gemeente Voorst, provincie Gelderland, waterschap Veluwe en de Monumenten Advies Commissie is een landgoedplan tot stand gekomen; een plan dat de basis vormt voor een gebied Read more about Landgoed Nieuw Bellinkhof

  4.5 (7Ratings)
 • Lisa Biris May 17, 2018 3595 keer bekeken 3 comments

  De hoogwatergeul kreeg de benaming ‘Deltawerken van de Veluwe’. De aanleg betekende twee nieuwe dijken door agrarisch gebied en een imposant inlaatwerk. Tegelijk is door het volgen van landschappelijke overgangen bij de positionering van de dijken de inpassing in het cultuurlandschap vanzelfsprekend Read more about Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld

  5 (304Ratings)
 • Kim Heuvelmans May 16, 2018 3927 keer bekeken 23 comments

  Langs het spoor bij Ede aan de rand van de Veluwe ligt de voormalige kunstzijdefabriek ENKA. Op het enorme terrein staan nog altijd diverse monumenten die herinneren aan het industriële verleden van het gebied. Op het terrein is een nieuwe woonwijk gebouwd. Read more about ENKA terrein in Ede

  4.5 (15Ratings)
 • Yvette de Rooij May 15, 2018 1344 keer bekeken 7 comments

  De oude IJsselbrug in Zutphen is een verbindend element tussen stad, rivier en natuur en tegelijk een bijzonder onderdeel van het landschap in vorm, kleur, verlichting en functie. Read more about Oude IJsselbrug Zutphen

  5 (28Ratings)
 • R. Meiland May 14, 2018 1115 keer bekeken 0 comments

  Op de grens van het Bergherbos en het omliggende open landschap aan de voet van het heuvelachtige Montferland is een nieuw productiegebouw van Vitens verschenen. Het functioneel betonnen gebouw is door zijn unieke houten schil perfect opgenomen in het omliggende landschap. Read more about Waterwingebied Van Heek Zeddam

  3 (2Ratings)
 • Michaël van Buuren May 14, 2018 2332 keer bekeken 22 comments

  Park Lingezegen heeft 1700 ha Rivierenlandschap in het dynamische gebied tussen Arnhem en Nijmegen getransformeerd van "restgebied" tot hoogwaardig landschap. Het is nu geheel toegankelijk. Bestaande waarden zijn behouden en ontwikkeld met opties voor wonen, werken, recreëren, natuur en waterbeheer. Read more about Park Lingezegen

  4.5 (87Ratings)
 • Dirk Willink May 06, 2018 4402 keer bekeken 35 comments

  Dit unieke - niet Nederlands aan doende- gebied is sinds 1933 door mensen handen ontstaan in het meest oostelijke stukje Achterhoek. Het is een prachtig samenspel tussen hoogwaardige Natura 2000 Willinks Weust en de actieve groeve waar jaarlijks het Steengroeve Theater haar glorietijd heeft. Read more about Steengroeve gebied bij Winterswijk

  4.5 (12Ratings)
 • Kees Kiep April 30, 2018 1104 keer bekeken 1 comments

  Via een burgerparticipatie is een project opgestart om de oude stadswal van het stadje Heukelum aan de Linge weer in het stadbeeld terug te brengen. Gesteund door talloze vrijwilligers, bedrijven en organisaties is inmiddels al een groot deel van de muur gebouwd. Eind 2018 is de gehele stadswal af. Read more about Stadswal Heukelum

  3 (2Ratings)
 • Joke Batelaan April 30, 2018 1229 keer bekeken 0 comments

  Bij de inpassing van de snelfietsroute Maaswaalpad is expliciet rekening gehouden met de kwaliteiten van het landschap. Door een unieke samenwerking met betrokkenen is het landschap versterkt. Als spinoff zijn er diverse bewonersinitiatieven ontstaan die het landschap een extra impuls geven. Read more about Inpassing MaasWaalpad in het Lierdal

  3 (2Ratings)
 • Anneke Jepma April 20, 2018 8518 keer bekeken 32 comments

  Kasteel Ruurlo | Museum More is getransformeerd van een vervallen kasteel met dito park, naar een toegankelijk museum met landschapspark waar de historie weer voelbaar is en iedereen zich welkom zal voelen. Read more about Kasteel Ruurlo | Museum More

  4.5 (11Ratings)
 • NL Greenlabel March 21, 2018 4133 keer bekeken 4 comments

  De functie van solarpark en natuurpark wordt gecombineerd. Het park is toonaangevend als het gaat om duurzaamheid en zijn ecologische waarde voor de omgeving. Op dezelfde plaats wordt groene stroom opgewekt, natuur ontwikkelt en spelen educatie, recreatie en integrale duurzaamheid een grote rol. Read more about NL Solarpark de Kwekerij

  4 (6Ratings)
Cookie settings