NL Solarpark de Kwekerij

NL Greenlabel 21-03-2018
2312 keer bekeken 4 reacties

De longlist is een verzameling van alle ingediende voorstellen voor nominatie. Uit de longlist worden de nominaties gekozen door een selectiecommissie. Daarin zitten interne en externe deskundigen. Door voorstellen te waarderen (1 tot 5 sterren) kun je de sectiecommissie adviseren. We lezen ook graag jouw reacties onder de voorgestelde nominaties.

 

De functie van solarpark en natuurpark wordt gecombineerd. Het park is toonaangevend als het gaat om duurzaamheid en zijn ecologische waarde voor de omgeving. Op dezelfde plaats wordt groene stroom opgewekt, natuur ontwikkelt en spelen educatie, recreatie en integrale duurzaamheid een grote rol.

Vanaf 1 september tot 9 november kun jij ook je stem uitbrengen voor de publieksprijs. Dus log in zodat de stemknoppen verschijnen en kies jouw favoriete landschap. Het inloggen is nodig om te voorkomen dat stemmers meerdere keren op een landschap kunnen stemmen. En dat is wel zo eerlijk.

GPRK - pitch Solarpark de Kwekerij from Provincie Gelderland on Vimeo.

Type landschap

  • Recreatief landschap
  • Parklandschap
  • Natuurlandschap
  • Reliëfrijk landschap
  • Waterrijk landschap
  • Vrijetijdslandschap
  • Stedelijk landschap
  • Stadsrandlandschap
  • Energielandschap

 

Gemeente(n)
Bronckhorst

Omschrijving van de ligging van het gebied
Solarpark de Kwekerij is gelegen aan de noordkant van Hengelo GLD. Aan de rand van een woonwijk, tussen de Vordenseweg, de Hiddinkdijk, het Vordens voetpad en De Heurne.

Periode van de opvallendste transformatie
Voorjaar 2016

De belangrijkste actoren
Gemeente Bronkhorst, Provincie Gelderland, Stichting Solarlandschapspark de Kwekerij, NL Greenlabel en omwonenden van het solarpark

Plan- en ontwerpproces
Een overzicht van het complete tijdspad: http://nlsolarparkdekwekerij.nl/het-ontstaan-van-solarpark-de-kwekerij/

Beknopte beschrijving van het landschap nieuwe stijl
De Achterhoek staat (inter)nationaal op de zonnekaart. In Hengelo is namelijk een wereldwijd uniek solarpark gerealiseerd; 7000 zonnepanelen in een landschappelijk en toegankelijk park. Op dezelfde plaats wordt groene stroom opgewekt, natuur ontwikkelt en spelen educatie en recreatie een grote rol. Het combineren van deze verschillende functies waarbij extra aandacht is uitgegaan naar integrale duurzaamheid maakt de Kwekerij het ‘energie landschap’ van de toekomst. Het samenspel tussen mens, groen en dier, maakt van het park een van de boeiendste en spannendste natuurgebieden van Nederland. Landschappelijk uitgangspunt voor NL Solarpark de Kwekerij is dat het project binnen de bestaande structuren, patronen en aanwezige elementen is ingepast. De bomen rondom het terrein, de structuren van de “Oude” kwekerij en het natuurlijke hoogteverschil binnen het terrein zijn waar mogelijk gehandhaafd. Belangrijk aspect voor de initiatiefnemers van NL Solarpark de Kwekerij zijn de uitgangspunten van NL Greenlabel geweest. Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel zijn vanaf het begin heel nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling. In de visie van NL Greenlabel moeten alle producten, materialen en zelfs planten meetbaar duurzaam zijn en een lage ecologische footprint hebben. Daarnaast vinden Nico en Lodewijk dat we samen moeten zorgdragen voor de komende generaties en dat niet zij de rekening moeten betalen voor ónze keuzes en handelingen. Bij de inrichting van het Solarpark is hier dan ook rekening mee gehouden, het park is toonaangevend als het gaat om duurzaamheid en zijn ecologische waarde voor de omgeving. Het park is door Royal HaskoningDHV, volgens de NL Greenlabel systematiek (7 indicatoren), getoetst op integrale duurzaamheid. En heeft hiermee de hoogste score behaald.

Opmerkelijke gebiedskwaliteiten uitgelicht
Grootschalige energieopwekking ingepast in bestaand landschap. Inrichting in samenspraak met omwonenden. Duurzaamheid staat voorop waarbij niet alleen gekeken is naar duurzame energie maar ook naar Flora, fauna, mens, het bestaande landschap en hergebruik van materialen. Park toegankelijk voor bezoekers. Educatie over duurzaamheid voor jong en oud. De mogelijkheid om duurzame energie af te nemen voor eigen gebruik.

Ambities en opgaven voor de toekomst
Dat er steeds meer aandacht is voor duurzame energie staat buiten kijf. NL Solarpark de Kwekerij hoopt als voorbeeld te fungeren voor toekomstige solarparken. De doelstellingen liggen er al maar de uitdaging is om deze solarparken dusdanig in te richten dat zij ook bijdragen aan een gezonde leefomgeving en bewustwording bij gebruikers en omwonenden.

Betrokkenheid bij het project
Belangrijk aspect voor de initiatiefnemers van NL Solarpark de Kwekerij zijn de uitgangspunten van NL Greenlabel geweest. Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel zijn vanaf het begin heel nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling. In de visie van NL Greenlabel moeten alle producten, materialen en zelfs planten meetbaar duurzaam zijn en een lage ecologische footprint hebben. Daarnaast vinden Nico en Lodewijk dat we samen moeten zorg dragen voor de komende generaties en dat niet zij de rekening moeten betalen voor onze keuzes en handelingen. Bij de inrichting van het Solarpark is hier dan ook rekening mee gehouden, het park is toonaangevend als het gaat om duurzaamheid en zijn ecologische waarde voor de omgeving. Het park is door Royal HaskoningDHV, volgens de NL Greenlabel systematiek (7 indicatoren), getoetst op integrale duurzaamheid.

Bijzonderheden
Vanaf het prilste begin van dit project zijn omwonenden bij het park betrokken. Mede dankzij deze procedure, is er geen enkel bezwaar binnengekomen. Dit voorkomt dus niet alleen langdurige en kostbare procedures, maar draagt het ook bij aan het verantwoordlijkheidsgevoel van gebruikers en omwonenden van het park.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Waarderen

4 (6 waarderingen)

Reageren

Twitter

Op de kaart

4  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Goof den Hartogh 29-08-18 om 12:45

Zonneparken leggen te veel beslag op het gebied en tasten de ecologische kwaliteit aan. Windmolens daarentegen nemen heel weinig plaats in en hebben weinig impact op de ecologie. Ze kunnen wel de landschappelijke kwaliteit aantasten maar die kan beperkt worden door een goede locatiekeus. Bovendien is hun aandeel in het totale landschapsbeeld beperkt. Dus: geen zonneparken maar windmolens plaatsen!!

Michel Coenen 13-09-18 om 13:26

Misschien niet het mooiste, maar wel het belangrijkste project. De energietransitie is namelijk de belangrijkste opgave voor de komende decennia, waar we allemaal in onze woning, ons werk en onze omgeving mee te maken krijgen. Het is geen sprake van of zon, of wind, of aardwarmte, of..., maar van en, en, en. We hebben alle vormen van duurzame opwekking op vaal verschillende plekken nodig. Kortom, er gaan vele hectares zonneparken komen, zeker op restgronden (zoals hier), ongebruikte waterplassen, ongebruikt agrarisch land, gebieden voor biodiversiteit en daken. Dit solarpark is een geslaagde poging tot combinering van functies.

Gert Olbertijn 09-10-18 om 10:21

Dit zonnepark is er in geslaagd alle vaak genoemde nadelen om te buigen in voordelen. Feitelijk gaan bijna alle duurzaamheidsaspecten er op vooruit. Er is ruimte voor water, bodem, lucht, biodiversiteit, de mens en natuurlijk energie. Dusdanig ingepast in het landschap is het een verrijking met heel veel toegevoegde waarde voor mens en natuur. Eigenlijk een vorm van symbiose: samenwerken van mens en natuur met wederzijds voordeel. Dit voorbeeld verdient navolging!

Mareann van Draanen 07-11-18 om 14:46

Er zijn vele manieren mogelijk om panelen te plaatsen. Bedrijfsdaken zijn een goed voorbeeld. Vaak vinden mensen zonneparken op de grond niet mooi. De Kwekerij heeft een mooi alternatief gevonden. Daarnaast is de wijze waarop in de gemeenschap draagvlak is gevonden (dialoog!) lovenswaardig.