Esvelderbeekzone

Erik Komdeur 14-06-2018
1532 keer bekeken 0 reacties

De longlist is een verzameling van alle ingediende voorstellen voor nominatie. Uit de longlist worden de nominaties gekozen door een selectiecommissie. Daarin zitten interne en externe deskundigen. Door voorstellen te waarderen (1 tot 5 sterren) kun je de sectiecommissie adviseren. We lezen ook graag jouw reacties onder de voorgestelde nominaties.

 

De "Overgangszone Esvelderbeek" is een prachtig natuur - en recreatiegebied als landschappelijke buffer tussen de dorpsrand Barneveld en bedrijventerrein Harselaar. In dit gebied zijn verschillende functies in samenwerking met particuliere grondeigenaren, waterschap en gemeente gerealiseerd.

Vanaf 1 september tot 9 november kun jij ook je stem uitbrengen voor de publieksprijs. Dus log in zodat de stemknoppen verschijnen en kies jouw favoriete landschap. Het inloggen is nodig om te voorkomen dat stemmers meerdere keren op een landschap kunnen stemmen. En dat is wel zo eerlijk.

Type landschap

  • Kleinschalig agrarisch landschap
  • Recreatief landschap
  • Landgoed of landgoederenlandschap
  • Bekenlandschap
  • Woonlandschap
  • Dorpsrandlandschap

 

Gemeente(n)
Barneveld

Omschrijving van de ligging van het gebied
De Overgangszone Esvelderbeek is gelegen tussen de noordkant van Barneveld en het bedrijventerrein Harselaar. Door het gebied stroomt de Esvelderbeek.

Periode van de opvallendste transformatie
realisatie in periode 2013-2017.

De belangrijkste actoren
Waterschap, landgoedeigenaar, bewoners, Kinderhospice, gemeente Barneveld

Plan- en ontwerpproces
In de fase van planontwikkeling is vooraf een ambitiedocument opgesteld voor het gebied, in nauwe samenwerking met partijen, zoals bewoners, waterschap, initiatiefnemers landgoed.

Beknopte beschrijving van het landschap nieuwe stijl
De Esvelderbeek heeft zijn oude meanderende loop teruggekregen, inrichting beekzone tot ecologische verbindingszone, herstel oude dekzandruggen, landgoederenlandschap. Zie bijgevoegd visiedocument.

Opmerkelijke gebiedskwaliteiten uitgelicht
Afwisseling beekzone, natuur en agrarisch (biologisch graan) landschap. De Esvelderbeek heeft zijn oude meanderende loop teruggekregen en oude dekzandruggen in het landschap zijn hersteld. Het gebied is recreatief ontsloten via een stelsel van wandel- en fietspaden.

Ambities en opgaven voor de toekomst
Het wensbeeld is om aan de westzijde van de Esvelderbeekzone dit landschap door te trekken, zodat de bufferzone kan worden uitgebreid.

Betrokkenheid bij het project
Als projectleider (gemeente Barneveld) heb ik dit project vanaf het begin van de planontwikkeling tot en met realisatie begeleid.

Afbeeldingen

Esvelderbeekzone

Overgangszone Esvelderbeek maart 2012

Waarderen

0 (0 waarderingen)

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...