Verborgen Landschap

H. jungerius 04-06-2018
1575 keer bekeken 4 reacties

De longlist is een verzameling van alle ingediende voorstellen voor nominatie. Uit de longlist worden de nominaties gekozen door een selectiecommissie. Daarin zitten interne en externe deskundigen. Door voorstellen te waarderen (1 tot 5 sterren) kun je de sectiecommissie adviseren. We lezen ook graag jouw reacties onder de voorgestelde nominaties.

 

Ten noorden van Arnhem ligt het Verborgen Landschap. Dit project wil d.m.v. beeldende kunst en landschapsarchitectuur samenhang brengen in dit versnipperde gebied om zo Arnhem weer met haar natuurlijke achterland -de Veluwe- te verbinden.

Type landschap

  • Recreatief landschap
  • Parklandschap
  • Landgoed of landgoederenlandschap
  • Natuurlandschap
  • Boslandschap
  • Reliëfrijk landschap
  • Stadsrandlandschap
  • Infrastructuurlandschap
  • Linielandschap of militair landschap
  • Cultuurhistorisch landschap

 

Gemeente(n)
Arnhem

Omschrijving van de ligging van het gebied
Het Verborgen Landschap betreft het (bos)gebied tussen de Schelmseweg in Arnhem-Noord (met de bekende attracties als Burgers' Zoo en het Nederlands Openlucht Museum) in het zuiden en de hekken van Nationaal Park De Hoge Veluwe (met het wereldberoemde Kröller Müller Museum en jachtslot St. Hubertus) en de verschillende defensieterreinen waaronder vliegbasis Deelen in het noorden. Het is een heuvelachtig gebied met vooral bos. Ten noorden van Koningsweg bevinden zich in openbaar toegankelijk gebied verschillende bijzondere overblijfselen van Fliegerhorst Deelen waaronder enkele als boerderij gecamoufleerde vliegtuighangars. Deze maken deel uit van één van de grootste Rijksmonumenten van ons land. In de nabijheid van ligt ook de grote commandobunker Diogenes waar vanuit de Duitse Luftwaffe tijdens WO2 de luchtverdediging coördineerde. Prominent is de herbestemming en ontwikkeling van een tweetal defensieterreinen (Kamp Koningsweg Noord en De Zeven Provinciën) tot een creatief woon- werkmilieu onder de naam; 'culturele enclave Buitenplaats Koningsweg'. De aanvrager is van de ontwikkeling de initiatiefnemer.

Periode van de opvallendste transformatie
ca 1840 - 1860; heideontginningen t.b.v. de bosbouw, 1940 -1945; aanleg Fliegerhorst Deelen (ca 900 gebouwen en infrastructuur, 2011 - heden; transformatie defensieterreinen naar een creatief woon- en werkmilieu.

De belangrijkste actoren
Stichting Verborgen Landschap, Kondor Wessels Projecten, gemeente Arnhem

Plan- en ontwerpproces
Het intitiatief voor de transformatie ligt bij stg. Verborgen Landschap. Samen met Kondor Wessels Projecten en Buro Harro (landschapsarchitectuur) ontwikkelden zij het concept voor de herbestemming van het defensieterrein. Voor de grotere context -het verbeteren van de verbinding tussen Arnhem en de Veluwe- heeft stg. Verborgen Landschap van 2013 t/m 2016 ruim 20 kunstenaars en ontwerpers uitgenodigd in haar gastenverblijf op Buitenplaats koningsweg. Zij kregen de rol van 'verkenner' en hen werd de vraag voorgelegd 'waar ben je?' Het achterliggende idee is dat kunstenaars in staat zijn opgave en thema's uit het gebied naar boven te halen waar professionals in de ruimtelijke ordening wellicht overheen kijken. De ruim 20 verkenningen leverden een breed pallet aan zienswijzen op en enkele zeer interessante voorstellen. In plaats van bij een gebiedsontwikkeling achteraf een kunstenaar uit te nodigen om een bepaalde plek te markeren heeft stg. Verborgen Landschap de rollen omgedraaid; de gebiedsontwikkeling begint met de visie van kunstenaars op het gebied. De ruim 20 verkenningen zijn in 2017 gebundeld in het boek 'Verborgen Landschap; vergezichten voor een landschapspark in wording - kunstenaars verkennen een vergeten vliegveld'. Het boek is uitgegeven door Japsam Books. Deze publicatie dient als handvat voor gesprekken de de stichting voert met o.a. de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland.

Beknopte beschrijving van het landschap nieuwe stijl
In onze visie wordt het wat vergeten bosgebied tussen de stadsparken Sonsbeek en Zijpendaal en het Nationale Park De Hoge Veluwe opgevat als een ontbrekende schakel tussen stad en Veluwe. De herinrichting van het gebied zal plaats vinden d.m.v. enkele karakteristieke, monumentale ingrepen vanuit de beeldende kunst. Een goed momentum zou de internationale beeldende kunstmanifestatie sonsbeek 2020 kunnen zijn. Eén van de ideeën die uit de verkenningen zijn voortgekomen betreft een landmark voor de Veluwe die tevens als verbinding over de snelweg A12 kan dienen voor wandelaars en fietsers. De bestaande lanenstructuur vormt de basis van de verbeterde verbinding. Andere toekomstige ontwikkelingen in het gebied zijn het zichtbaar maken van de talloze sporen van Fliegerhorst Deelen in het gebied d.m.v. landschapsarchitectonische ingrepen om zo het verhaal van dit bijzondere Rijksmonument te vertellen. Het doel is de perceptie van het publiek te beïnvloeden; nu lijkt de Veluwe 'ver weg'. Fysiek kunnen wij met ons project de Veluwe niet dichterbij Arnhem leggen maar d.m.v. verschillende ingrepen, het verbeteren van de bestaande infrastructuur, het zichtbaar maken van het bijzondere erfgoed, enz. kunnen we wél de beleving van het gebied beïnvloeden; van 'ver weg' naar 'dichtbij'.

Opmerkelijke gebiedskwaliteiten uitgelicht
Het projectgebied wordt begrensd door bekende attracties als Burgers' Zoo, het Nederlands Openlucht Museum, Nationaal Park De Hoge Veluwe (met het Kröller-Müller Museum) en landgoed Warnsborn. Deze attracties zijn los zand en het bijzondere erfgoed van Fliegerhorst Deelen is als grootste Rijksmonument van Nederland nagenoeg onzichtbaar. Het project 'Verborgen Landschap' verbindt deze attracties met elkaar en voegt de overblijfselen en sporen van Fliegerhorst Deelen eraan toe. Ook draagt het project bij een een betere toegankelijkheid van het bosgebied sat bekend staat als Landgoed Schaarsbergen. Met de toevoeging van kwalitatief hoogwaardige beeldende kunst die een relatie aangaat met het landschap kan het projectgebied als de ontbrekende schakel tussen Arnhem en de Veluwe gaan functioneren.

Ambities en opgaven voor de toekomst
Verbinding over de snelweg A12 voor wandelaars en fietsers. Dit object vormt tevens een landmark voor de Veluwe voor de inzittenden van de ruim 91.000 voertuigen die hier dagelijks passeren. Dit uithangbord voor de Veluwe en Arnhem kan het groene en creatieve karakter van Arnhem benadrukken. In monumentale en artistieke ingrepen in het bosgebied tussen Zijpendaal en De Hoge Veluwe kunnen zich ontwikkelen tot een trekpleister van internationale allure en aansluiten op de traditie van de Sonsbeek tentoonstellingen en het beeldenbos en de beeldentuin van het Kröller-Müller Museum. In de toekomst zou het internationale publiek dat nu het museum bezoekt kunnen worden verleidt Arnhem te bezoeken....en vice versa. Het zichtbaar en beleefbaar maken van Fliegerhorst Deelen d.m.v. landschapsarchitectuur en beeldende kunst vormt een interessante uitdaging om erfgoed op een bijzondere en creatieve wijze onder de aandacht te brengen. Met de ontwikkeling van Buitenplaats Koningsweg zijn daarmee alvast begonnen.

Betrokkenheid bij het project
ik ben de initiatiefnemer van zowel de herontwikkeling van de defensieterreinen Kamp Koningsweg Noord en De Zeven Provinciën (tegenwoordig; Buitenplaats Koningsweg). Daarnaast ben ik ook de initiatiefnemer van het idee voor Landschapspark Schaarsbergen en Stichting Verborgen Landschap.

Afbeeldingen

Het verborgen landschap

Verborgen Landschap RTV Arnhem II

Verborgen Landschap op RTV Arnhem I

Tentstock Festival op Buitenplaats Koningsweg

Waarderen

5 (3 waarderingen)

Reageren

Twitter

4  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Caro Delsing 24-10-18 om 16:31

Goed cross-sectoraal concept !

Ingrid Maan-Eulink 02-11-18 om 8:41

Een footprint van wel 4.000 voetbalvelden bij elkaar biedt heel veel nieuwe kansen: Hans go for it!

Cas de Bruijn 04-11-18 om 11:41

Buitenplaats Koningsweg is een multilocatie, een breed cultureel - landschappelijk - historisch buitenbeentje in Nedeland. Het gaat veel verder dan het Arnhems - Geldersch zelfs Nederlands perspectief. Ik ken het om zijn bijzondere landschap: prachtige uitzichten en boeiende paden. Iedere vierkante meter heeft er een 'beladen' historie, culminerend in WOII. De potentie om dit gebied uit te breiden is enorm. Binnen de huidige grenzen met cultuur-historie en door aansluitingen te maken met de gebieden erom heen is er een eindeloze natuurrijkdom.
Hier geen details, wel het verlangen naar een nog verdere ontwikkeling waarbij oorlog het startpunt is naar het besef van onze waarden, gefaciliteerd door de cultuur en natuur op en rond Buitenplaats Koningsweg.

Timon Legemaat 08-11-18 om 10:58

Jungerius is iemand met een geweldige passie. Hij zorgt ervoor dat door ontwikkeling van het landschap het een grote boost krijgt, het gebied interessant wordt en weer op de kaart gezet wordt. Voor mij is het een interessant gebied omdat vliegveld Deelen een grote rol heeft gespeeld in de Tweede Wereldoorlog, mijn grote interesse. Door de ontwikkeling van dit terrein en door tegelijkertijd markante objecten in het landschap te behouden wordt dit erfstuk voor komende generaties bewaard. Opdat wij niet vergeten.