Inpassing MaasWaalpad in het Lierdal

Joke Batelaan 30-04-2018
679 keer bekeken 0 reacties

De longlist is een verzameling van alle ingediende voorstellen voor nominatie. Uit de longlist worden de nominaties gekozen door een selectiecommissie. Daarin zitten interne en externe deskundigen. Door voorstellen te waarderen (1 tot 5 sterren) kun je de sectiecommissie adviseren. We lezen ook graag jouw reacties onder de voorgestelde nominaties.

 

Bij de inpassing van de snelfietsroute Maaswaalpad is expliciet rekening gehouden met de kwaliteiten van het landschap. Door een unieke samenwerking met betrokkenen is het landschap versterkt. Als spinoff zijn er diverse bewonersinitiatieven ontstaan die het landschap een extra impuls geven.

Type landschap

  • Kleinschalig agrarisch landschap

 

Gemeente(n)
Heumen

Omschrijving van de ligging van het gebied
Het Lierdal ligt op de flank van de stuwwal Nijmegen, tussen de kernen Malden en Molenhoek. De snelfietsroute MaasWaalpad doorkruist dit gebied.

Periode van de opvallendste transformatie
Zandwinning in de tweede helft van de 20e eeuw heeft de huidige verlaging van het gebied gevormd. De aanleg van de snelfietsroute MaasWaalpad heeft het versterken van het landschap in het Lierdal in een stroomversnelling gebracht.

De belangrijkste actoren
gemeente Heumen, gemeente Mook en Middelaar, bewonersinitatief Samen Doen Maakt Mooi en Groen, Vereniging Bos en Kuil, Stichting Landgoed de Lage Lier, Animo Natuurgroep, grondeigenaren, aanwonenden, pachters

Plan- en ontwerpproces
Regionaal was het kader voor de aanleg van de snelfietsroute bepaald. De exacte landschappelijke cultuurhistorische inpassing en verschijningsvorm van de route is in nauwe samenwerking met betrokkenen tot stand gekomen. Door een intensief participatieproces zijn kansen en knelpunten zorgvuldig afgewogen en waar mogelijk opgepakt of weggenomen.

Beknopte beschrijving van het landschap nieuwe stijl
MaasWaalpad De Snelfietsroute MaasWaalpad start in Nijmegen bij de campus van de Radboud Universiteit, het Radboudumc en de HAN. Hij loopt verder via de bossen van Heumensoord en het Lierdal naar Molenhoek, om vervolgens via de fietsbrug de Maas over te steken naar Cuijk. Romeinse weg De snelfietsroute valt grotendeels samen met de Romeinse hoofdweg die Novio magus (Nijmegen) via een stenen brug over de Maas verbond met Ceuclum (Cuijk). De weg zelf is ook terug gevonden: deze was zes meter breed met greppels aan weerszijden en kaarsrecht. Vermoedelijk is deze weg al in de eerste eeuw na Christus aangelegd. Het was een drukke verkeersader en één van de vele wegen die naar Rome leidden. Grensgebied Al vanaf het begin van de jaartelling is het Lierdal een grensgebied en van strategisch belang. In de Middeleeuwen is hier een dichte grenshaag aangeplant die van de Maas naar de Rijn liep. Delen van deze haag zijn nog in het landschap terug te vinden. De haag markeerde de grens tussen het hertogdom Gelre en het hertogdom Kleef. Ook vandaag de dag is dit nog de grens tussen de provincies Gelderland en Limburg, en tussen de gemeenten Heumen en Mook en Middelaar. Kampenlandschap Het Lierdal had van oudsher een kleinschalige verkaveling met hagen, houtwallen, struweel en bosjes. Dit wordt een kampenlandschap genoemd. Het is een speels en afwisselend gebied met zowel vergezichten als besloten gebieden. Iets verderop ligt ‘de Kuil’, het resultaat van een zandafgraving. Voorheen lag daar een fruitgaard. Deze fruitgaard kwam op 24 april 1956 in eigendom van de heer Peters. Er werden voornamelijk kersen geteeld, gesorteerd en aan voorbijgangers verkocht.

Opmerkelijke gebiedskwaliteiten uitgelicht
De snelfietsroute is in een afwijkende kleur en materiaalsoort ingepast in het landschap, zodat het refereert aan het vroegere zandpad dat hier liep. Langs de route is de heggenstructuur, die kenmerkend is voor het Lierdal, hersteld en versterkt. Daarbij is de kleinschaligheid van het landschap met unieke zichtlijnen gerespecteerd en versterkt door bewuste variatie van openheid en beslotenheid. Tevens is er weer een fruitgaard aangeplant.

Ambities en opgaven voor de toekomst
De ambitie van beide gemeenten is om de huidige kwaliteiten van het gebied in stand te houden door inzet van vrijwilligers. Lokale initiatieven ondersteunen de gemeenten als deze bijdragen aan het versterken van het landschap of aan het in standhouden van het landschap.

Betrokkenheid bij het project
projectleider

Afbeeldingen

Waarderen

3 (2 waarderingen)

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...