Uitvraag en criteria voor nominatie

591 keer bekeken 0 reacties

We vragen niet alleen gemeenten maar ook maatschappelijke organisaties, waterschappen, verenigingen, stichtingen en particulieren om goede voorbeelden aan te dragen. Voorbeelden van gebieden waar landschappen zijn veranderd. Met een nieuwe stijl als resultaat. Waar gaan we op letten?

 

De uitvraag

Wij vragen diverse partijen in en rond Gelderland om goede voorbeelden van ‘gerealiseerde’ landschappen nieuwe stijl aan te dragen. Bijvoorbeeld in je gemeente of in je woon- en werkgebied of in je belevingswereld. Voorbeelden waar je trots op bent, die een belofte in zich dragen, waar je gezien mee wilt worden, waar je gasten mee naar toe neemt. Voorbeelden die Gelderland laten zien in al zijn landschappelijke diversiteit en uitdaging.

 

Landschap breed verstaan

Hetzij opgemerkt dat we landschap breed verstaan. Het gaat niet alleen om het groene, landelijke, agrarisch, natuurrijke en waterrijke landschap. Maar je kunt ook denken aan stedelijke landschappen, dorpsrandlandschappen, recreatielandschappen, energielandschappen, infrastructuurlandschappen, woon-werklandschappen, herinneringslandschappen etc. Het is mooi als een breed palet aan landschappen nieuwe stijl zichtbaar wordt.

 

Inhoudelijke criteria

De voorbeelden moeten voldoen aan een aantal criteria. Het gaat altijd om gerealiseerde projecten, i.c. landschappen of in vergaande staat van realisatie. De omvang van de gebieden is niet nader bepaald. In z’n algemeenheid zeggen de voorbeelden iets over ruimtelijke kwaliteit (gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde) en moet ze passen in het thema. Specifieke criteria zijn: mate van (multi)functioneel gebruik, visuele uitstraling, betrokkenheid van burgers (eigenaren, bewoners, ondernemers, bezoekers), mate van toegankelijkheid, aansluiting bij mentaliteit van het gebied en aantrekkelijk planproces van transformatie van het landschap.

 

En we letten ook op …

Een aantal criteria is meer strategisch aard. Deze criteria richten zich op een goede geografische spreiding over de regio’s van Gelderland, op een evenwichtige balans in stad/land en sectorale thematiek en in de mate van complexiteit. Ook variatie is betrokkenen is interessant. We zoeken als het ware naar het Gelderse verhaal van landschappen nieuwe stijl, in al haar diversiteit. Tevens nemen we de eventueel ingebrachte commentaren en support op het forum mee in onze overwegingen.

  

Reglement

Voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit is een reglement opgesteld. Lees hier  het reglement.

 

0  reacties