Maak Gelderland MooierDeel mee

Deel mee...

Wat is ruimtelijke kwaliteit ?

Een vraag om je hoofd over te breken of is het antwoord makkelijk in de vingers te krijgen?

Voor het begrip ruimtelijke kwaliteit geldt de volgende definitie of misschien beter gezegd benaderingswijze: kwaliteit is het resultaat van een beoordeling of waardering van een bepaalde ruimte, een bepaald gebied. Waarbij dus het gebied het object is van ons denken en handelen. Spreek gerust van een gebiedsgerichte benadering. Het gebied staat centraal. Van welke omvang - schaal - dan ook.

Bij beoordelen of waarderen kan men niet om het subject heen, hij of zij die de waardering of beoordeling doet. Kwaliteit van een gebied is daarmee subjectief. Het maakt uit wie wat vindt. Bijvoorbeeld een agrariër kan een bepaald gebied anders waarderen dan een recreant of een bestuurder. Het maakt ook uit met wie (en voor wie) je de waardering of beoordeling doet. Stel je dan voorts ook de vraag waarom je tot waardering of beoordeling van een gebied wilt of moet komen - heeft dat te maken met goede ruimtelijke ontwikkeling? - en wanneer? Vooraf, achteraf, tijdens het proces.

Interessant is dan om te bedenken dat om te kunnen waarderen of beoordelen je moet kunnen beschikken over een methode om te kunnen waarderen of beoordelen - en het vermogen te hebben om die methode toe te passen. Die methode is niet voorgeschreven. Waarderen of beoordelen kan heel analytisch of juist heel intuïtief, grondig of vluchtig, intensief of extensief, gebaseerd op kennis of juist op ervaring, met of zonder meewegen van - al dan niet persoonlijke - belangen. En verschillende methoden kunnen tot verschillende uitkomsten leiden.

Kortom, je kunt je hoofd er over breken, maar even zo goed is het eenvoudig in de vingers te krijgen.