Maak Gelderland MooierGPRK 2016

Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2016.

Gebieden met Passie

Onder die noemer reikt de Provincie Gelderland in april 2016 de tweejaarlijkse Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit uit. Voor de zesde editie hebben wij ervoor gekozen de prijs open te stellen voor ‘voorbeeldige gebieden’. Dat konden centrumgebieden zijn, stadsdelen of wijken, (delen van) dorpen, of bijzondere buitengebieden en landschappen. De focus op het hele gebied is een stijlbreuk met de vorige vijf edities, toen de prijs werd uitgeschreven voor beeldbepalende projecten in een gemeente.

Een ander verschil is dat naast gemeenten ook waterschappen en maatschappelijke organisaties op het terrein van natuur, landschap en landbouw en architectuur uitgenodigd werden een gebied met passie in te sturen. Er kwamen 56 inzendingen. Daaruit kwam een shortlist van dertien genomineerden voort, die zich in dit boek van hun mooiste kant laten zien. En daarmee zien we ook meteen de veelzijdigheid van onze provincie: historische stadjes, levendige dorpen, agrarisch buitengebied, het weidse rivierlandschap met de dijken en uiterwaarden, bos- en heidegebied, in onbruik geraakte industrieterreinen met een nieuwe bestemming, landgoederen en parken …

Tijdens de Gebiedenparade in januari presenteerden de inzenders hun gebied aan de vakjury, onder voorzitterschap van Jan Terlouw. Daarbij viel vooral ook de passie op waarmee zij hun gebied over het voetlicht brachten. Dat is iets wat de genomineerden gemeen hebben: de sterke betrokkenheid van de inwoners van de gebieden.

Of ik een persoonlijke favoriet heb? Nee, ze zijn ‘alle dertien goed’. Het is net als met kinderen: hoe verschillend ook in karakter en verschijning, ze zijn je allemaal even lief.

Josan Meijers - Gedeputeerde Ruimte

Wil je meer weten over de zesde editie van de prijs? Bekijk dan de onderstaande genomineerden of klik hier voor een terugblik op de manifestatie of hier voor het lezen van de blogs