Maak Gelderland mooier

Door jurylid Frans Peperzak: "Onze woon- en leefomgeving vraagt om actief burgerschap!"

01-05-2017 0 reacties

In de maatschappij groeit de behoefte onder burgers aan meer grip op en directe zeggenschap over hun leefomgeving. Dit uit zich bijvoorbeeld in het ontstaan van burgerinitiatieven in het publieke domein. Burgerparticipatie bij leefomgeving is niet zo vanzelfsprekend.

"Onze woon en leefomgeving vraagt om actief burgerschap!" door Frans Peperzak

Frans Peperzak is burgerjurylid van de prijsvraag Maak Gelderland Mooier. Hij is een betrokken Gelders burger met hart voor de ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie. Met pensioen, ex gemeenteraadslid gemeente Beuningen, ex directeur van de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit.

In de maatschappij groeit de behoefte onder burgers aan meer grip op en directe zeggenschap over hun leefomgeving. Dit uit zich bijvoorbeeld in het ontstaan van burgerinitiatieven in het publieke domein. Burgerparticipatie bij leefomgeving is niet zo vanzelfsprekend.

Overheden bevinden zich volop in een zoekproces over de nieuwe relatie tussen overheid en burgers in het publieke domein. Geregeld wordt daarbij de vraag gesteld in welke mate burgerinitiatieven democratisch zijn en in ons huidige representatieve democratische systeem passen. Burgerinitiatieven geven net als overheden inhoud aan democratische waarden, maar dan op een andere manier.

De provincie Gelderland heeft de handschoen opgepakt en geeft ruimte aan burgerinitiatieven en faciliteert deze. Het motto is:

Samen werken aan leefbaarheid
Provincie Gelderland werkt aan een prettige leefomgeving. Bewoners weten zelf het beste wat daar het meest aan bijdraagt. En samen werken aan de eigen leefomgeving verbindt. Daarom ondersteunen we initiatieven van bewoners die de leefbaarheid in de eigen omgeving verbeteren.

Op onderstaande kaart zijn voorbeelden van door de provincie gesubsideerde leefbaarheidsprojecten afgebeeld. Sommigen zijn afgerond, andere zijn net uit de startblokken. Het gaat om het vergroten van de leefbaarheid en verbondenheid tussen mensen in buurt of wijk.

Bent u een actieve Gelderse burger ? Heeft u een idee? Hoe is dat te realiseren? Praat mee !!!
Heeft u een idee voor de verbetering van de leefbaarheid en verbondenheid tussen de mensen in uw buurt, wijk of dorp? Of wilt u inspiratie opdoen. Kijk op deze site

Meedoen aan de prijsvraag “Maak Gelderland Mooier” is een goede start maar is niet het eindpunt van uw inspirerende idee voor een mooier Gelderland. Er zijn nog volop kansen!

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 

Een momentje...